Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Skrb za kakovost

Akreditacije

Maja Fošner in citat

Skrb za kakovost izvajanja naših dejavnosti, je osnovna vrednota in poslanstvo na vseh področjih našega delovanja.

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru ima vse svoje študijske programe akreditirane pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Svojo odličnost pa izkazujemo tudi v globalnem okolju, z dvema mednarodnima akreditacijama: