Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Skrb za kakovost

Akreditacije

splet-01

Skrb za kakovost izvajanja naših dejavnosti, je osnovna vrednota in poslanstvo na vseh področjih našega delovanja.

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru ima vse svoje študijske programe akreditirane pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Svojo odličnost pa izkazujemo tudi v globalnem okolju, z dvema mednarodnima akreditacijama: