Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Laboratoriji

Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki

Izdelava virtualnega modela za optimizacijo proizvodnih procesov

V okviru Laboratorija za kvantitativno modeliranje v logistiki izdelamo virtualni model proizvodnje v poljubnem podjetju. Na ta način nastane virtualni laboratorij realnega proizvodnega okolja, ki dopušča primerjanje:
• različnih scenarijev proizvodnega plana;
• različnih postavitev strojev v prostor;
• vpliva različnih tehnoloških lastnosti strojev na dolžino proizvodnega cikla;
• testiranje razvojnih načrtov podjetja za proizvodnjo;
• iskanje ozkih grl v primeru nihanja ali povečanja prodaje;
• testiranje strategij, kot so MtO, MtS, AtO in drugih.
Na podlagi uporabe modela lahko podjetje skrajša izdelovalne čase, poveča produktivnost, skrajša transportne poti in zniža porabo energije.
Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Brigita Gajšek, tel 03 428 5312 oz. email brigita.gajsek@um.si.

Implementacija in integracija logističnih informacijskih sistemov

V laboratoriju za kvantitativno modeliranje v logistiki pokrivamo tudi raziskovalno področje implementacije in integracije logističnih informacijskih sistemov (LIS) na izvršnem (EIS), upravljavskem (ERP in MES) in transakcijskem nivoju (TPS). Pri tem se naslanjamo na sodobne arhitekture informacijskih sistemov (IS), kot so odjemalec-strežnik, oblačne in internet stvari (IoT). Na področju IoT razvijamo rešitve na osnovi agentske tehnologije, predvsem avtonomna vozlišča in prehode. Naše raziskave potekajo tudi na nivoju kiber-fizikalnih sistemov pri razvoju pametnih IoT vozlišč za uporabo v logistiki in medicini.

Smo člani SAP University Alliance programa in vodimo uvajalne seminarje za uporabo SAP ERP programskega okolja. V implementacijah uporabljamo OpenERP programsko okolje. Pri razvoju kiber-fizikalnih sistemov se poslužujemo sodobnih senzorjev (temperatura, tlak, pospešek, RFID, bio-metrija) in naprav ter odprtih računalniških platform, kot sta Rapsberry PI in Arduino. Med oblačnimi arhitekturami smo se orientirali na SAP HANA, Microsoft Azure in IBM Watson okolja.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Roman Gumzej, tel 03 428 5314 oz. email roman.gumzej@um.si.