Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Organi

Poslovodni odbor FL UM

Poslovodni odbor sestoji iz 5 članov, ki jih izvoli akademski zbor na predlog dekana. Dekan, tajnik fakultete in prodekan za študentska vprašanja so člani po svojem položaju.

Člani:

prof. dr. Maja Fošner
prof. dr. Tone Lerher
izr. prof. dr. Marjan Sternad
izr. prof. dr. Sonja Mlaker Kač
Tina Peklar
Nina Vrečko
Alen Knez, v. d. prodekan za študentska vprašanja