Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Raziskovalna infrastruktura

Fakulteta za logistiko kot članica Univerze v Mariboru sledi tako načelom odprte znanosti kot načelom FAIR. Znanstveno-raziskovalna dejavnost temelji na načelih odprte znanosti, ki obsega predvsem odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter povezovanje in vključevanje zainteresirane javnosti v raziskovalni proces. Obsega vse znanstvene discipline in vidike znanstvenih praks ter gradi na naslednjih ključnih stebrih: odprto znanstveno vedenje (publikacije, podatki, izobraževanje, odprtokodna programska oprema in izvorna koda), odprte znanstvene infrastrukture, odprta vključenost družbenih deležnikov in odprti dialog z drugimi sistemi vednosti. V skladu z opredelitvijo Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (ESFRI) so raziskovalne infrastrukture (RI) zmogljivosti, sredstva ali storitve, ki obsegajo večjo opremo ali nabor instrumentov, in predstavljajo oz. dopolnjujejo vire znanja, kot so zbirke, arhivi in podatkovne baze. Skladno z opredeljenim konceptom odprte znanosti je v pripravi tudi Notranja politika odprtega dostopa do raziskovalne infrastrukture Fakultete za logistiko, ki bo potencialnim uporabnikom omogočila najem opreme večje vrednosti.

Kontakt za informacije o raziskovalni infrastrukturi Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru:
asist. dr. Mateja Forte, projektna pisarna
mateja.forte@um.si
03 428 53 18

Povezava do raziskovalne infrastrukture Univerze v Mariboru
https://www.um.si/raziskovanje/raziskovalna-infrastruktura/