Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Projekti za študente

TEKOČI PKP PROJEKTI

Naziv projekta: “We explain”- potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu
Mentor na FL UM: doc. dr. Sonja Mlaker Kač
Kratka vsebina: V sodobnem poslovnem okolju je vse večji poudarek na digitalnem marketingu. Razlagalni videi imajo izredno visoko sporočilno vrednost in postajajo pomemben dela marketinškega spleta. Še posebej lahko njihovo dodano vrednost vidimo v B2C in B2B predstavitvah v storitveni dejavnosti. Zato se nam zdi izredno smiselna povezava storitvene dejavnosti logistike in turizma z razlagalnimi videi.

 

TEKOČI ŠIPK PROJEKTI

Naziv projekta: Akcijski načrt za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne v Mestni občini Celje
Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Matjaž Knez
Kratka vsebina: Sodobni in razviti svet vse več pozornosti posveča tudi t. i. ranljivim skupinam prebivalstva, njihovim zmožnostim, potrebam in oviram, ki jih srečujejo v vsakodnevnem življenju. Ena od teh ranljivih skupin družbe so tudi invalidi oziroma v okviru tega projekta slepi in slabovidni. Namen projekta je tako v sodelovanju Fakultete za logistiko in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje izdelati akcijski načrt, ki bo zajemal obravnavo predstavljene problematike, pripravo matrike merjenja ovir, popis ovir in njihovo analizo ter predloge za spremembe oziroma predloge za odpravo zabeleženih ovir.

Naziv projekta: Evalvacija in dopolnitev delavnic “Še vedno vozim – vendar ne hodim”
Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Darja Topolšek
Kratka vsebina: Psihologija preučuje človeka kot del sistema, ki ga sestavljajo: ljudje, vozila, prometne površine s signalizacijo, drugi udeleženci v prometu. Temeljni smoter razvojne psihologije je v tem, da otroke in mladostnike privadimo na prometne situacije, ki od njih zahtevajo določeno razvitost motoričnih, spoznavnih, emocionalno motivacijskih, značajnostih in drugih osebnostnih lastnosti. Zaradi navedenega je potrebno mladim (bodočim) voznikom posvečati dodatno pozornost in jim tako, tudi s predavanji Zavoda za inovativno izobraževanje VOZIM »Še vedno vozim – vendar ne hodim« na nek način »dvigniti« zavedanje po varnem vedenju v prometu.

Naziv projekta: Zasnova logistične ureditve Vonarskega jezera ob podpori tehnik daljinskega zaznavanja
Mentor na FL UM: doc. dr. Klemen Prah
Kratka vsebina: Vonarsko jezero je umetno akumulacijsko jezero, ki je nastalo okrog leta 1980 na reki Sotli. Namen je bil obvladovanje poplav, zbirnik vode ter rekreacija. Zaradi majhnega pretoka reke in močnega onesnaževanja je bilo potrebno vodo še v istem desetletju izpustiti. Vse do danes pa se pojavljajo težnje po ponovni oživitvi Vonarskega jezera v turistično-rekreativne namene.

Naziv projekta: Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja
Mentor na FL UM: doc. dr. Matevž Obrecht
Kratka vsebina: Okoljske vsebine tako v Evropski uniji kot znotraj Slovenije pridobivajo zmeraj večji pomen. Zaradi zahtev zmeraj strožje okoljske zakonodaje, zmeraj bolj perečih okoljskih problemov kot tudi večanja okoljske ozaveščenosti potrošnikov so lokalne skupnosti, občine in podjetja prisiljena izvajati aktivnosti monitoringa, minimiranja in preprečevanja vplivov na okolje.