Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Laboratoriji

Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki

Raziskovalno delo Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki je usmerjeno na področje razvoja, modeliranja in optimizacije mehatronskih (robotskih) sistemov v logistiki, intralogistike s poudarkom na transportnih in skladiščnih sistemih ter embalaže in razbremenilne logistike. Težišče temeljnega raziskovalnega dela laboratorija predstavlja razvoj sodobnih analitičnih in numeričnih modelov za analize in optimiranje mehatronskih, robotskih in skladiščnih sistemov v logistiki ter embalaže in razbremenilne logistike. Industrijske (aplikativne) raziskave laboratorija so usmerjene v razvoj in izdelavo prototipov transportno-skladiščne tehnike, logistične analize toka materiala v intralogistiki, razvoj embalaže, 3D tiskanje ter identifikacija in sledenje logističnim procesom s poudarkom na rešitvah GS1.

Vodja

prof. dr. Tone Lerher

Sodelavci

  • doc. dr. Darko Hercog,
  • asist. Marolt Jakob,
  • asist. Primož Bencak,
  • asist. Simona Šinko,
  • asist. Marko Motaln,
  • Matjaž Jošt.

 

Znanstveno-raziskovalno delo: razvoj sodobnih analitičnih in numeričnih modelov za analize in optimiranje mehatronskih, robotskih in skladiščnih sistemov v logistiki ter embalaže in razbremenilne logistike

Strokovno delo: razvoj in izdelavo prototipov transportno-skladiščne tehnike, intralogistika 4.0, skladiščenje 4.0 s poudarkom na procesu komisioniranja, logistične analize toka materiala v intralogistiki, razvoj embalaže, 3D tiskanje ter identifikacija in sledenje logističnim procesom s poudarkom na rešitvah GS1.

Projekti in programi

Aplikativni raziskovalni projekt ARRS »Metodologija izdelave integralnega modela transportno-skladiščnih procesov za povečanje učinkovitosti  intralogističnega sistema« (vodja projekta: prof. dr. Tone Lerher; št. projekta: L5-8237; trajanje projekta: 1.5.2017 – 30.4.2020).

Bilateralni raziskovalni projekt ARRS »Inteligentno načrtovanje skladiščnih sistemov avtonomnih vozil« (vodja projekta: prof. dr. Tone Lerher, št. projekta: BI-TR/18-21-002; trajanje projekta: 1.7.2018 – 30.6.2021).

Sodelovanje v raziskovalnem programu (prof. dr. Tone Lerher) »Dinamični inteligentni in povezani tehnološki sistemi in naprave« (vodja programa: izr. prof. dr. Mirko Ficko; št. programa: P2-0157; obdobje trajanje programa: 1.1.2015 – 31.12.2019).

Sodelovanje v raziskovalnem programu (doc. dr. Darko Hercog) »Mehatronski sistemi« (vodja programa: prof. dr. Milanovič Miro; št. programa: P2-0028; obdobje trajanje programa: 1.1.2015 do 31.12.2018, 1.1.2019 do 31.12.2024).

Sodelovanje na raziskovalnem projektu »Izdelava projektne naloge s projektnimi pogoji za posodobitev strojne mehanizacije in intralogističnih procesov v PLC LJ« (vodja projekta: izr. prof. dr. Andrej Lisec; COBISS.SI-ID 512727613, obdobje izvedbe projekta: 2015)

Sodelovanje na raziskovalnem projektu »Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020 godine« (vodja projekta: izr. prof. dr. Andrej Lisec; COBISS.SI-ID 512642877, obdobje izvedbe projekta: 2014)

Priložnosti za študente

V okviru znanstveno-raziskovalnega in strokovnega področja dela laboratorija je mogoče izdelati raziskovalno nalogo, kakor tudi diplomsko in magistrsko delo. Prav tako vabimo doktorske kandidate za aktivno sodelovanje v okviru raziskovalnega dela doktorske disertacije.