Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Pametna logistika kot stičišče med konceptoma pametnih mest in industrije 4.0

Ime projekta: Pametna logistika kot stičišče med konceptoma pametnih mest in industrije 4.0

Naročnik/financer projekta: ARRS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Časovni okvir: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko

Sodelujoče organizacije: Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

Kratek povzetek projekta:

Logistika je opredeljena kot znanstvena disciplina, ki interdisciplinarno in multidisciplinarno proučuje in uporablja zakonitosti planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole tokov materiala, ljudi, energije in informacij v sistemih. Logistika optimizira tokove s ciljem ustvarjanja ekonomskih učinkov in priprave vseh aktivnosti za kompleksno pripravo in realizacijo prostorske in časovne transformacije blaga in znanja. Poudarek je na minimalnih stroških in optimizaciji s ciljem povečanja profitabilnosti. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da je sodobna logistika sinergijski skupek tako tehnično-tehnoloških, tj. inženirskih kot tudi ekonomsko-poslovnih, tj. družboslovnih vsebin. Procesi pametne logistike klasično logistiko nadgrajujejo z sodobnimi tehnologijami, predvsem s področja povezljivosti vseh elementov v logistični verigi od surovin do končnega potrošnika. S tem se pametna logistika navezuje tudi na koncepte pametnih mest in industrije 4.0, kjer je vsem trem konceptom skupna težnja k visokotehnološkemu, uporabnikom prijaznemu, in avtomatiziranemu delovanju pri zasledovanju ciljev uspešnosti, učinkovitosti, in trajnostnega delovanja.

arrs