Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo lokalne skupnosti #AGROVEL

Naslov projekta: Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo lokalne skupnosti #AGROVEL

Razpis: Razvojni steber financiranja 2021-2024 (RSF 2.0), Študentski izzivi Univerze v Mariboru 2023

Pedagoški mentor projekta: doc. ddr. Lazar Pavić; doc. dr. Milica Rančić Demir

Trajanje projekta: 1. 3. 2023 – 30. 6. 2023

Kratek opis vsebine:

Namen projektne naloge z naslovom »Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo posameznika: lokalno mi je blizu«, katere prijaviteljica je Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru v sodelovanju z Združenjem turističnih kmetij Slovenije je temeljito preučiti in definirati pojem agrovelneških dobrin slovenskega podeželja ter načine enostavnejše distribucije istih do dveh izbranih ciljnih skupin: lokalnega prebivalstva in lokalnih turistov. Z realizacijo projektne naloge se približamo tretjemu cilju Trajnostnega razvoja do leta 2030 (Zdravje in dobro počutje), hkrati pa se trudimo povečati ozaveščanje lokalnega prebivalstva in domačih turistov, da v lokalnem podeželskem okolju lahko najdemo neprecenljive dobrote s katerimi poskrbimo za ohranitev našega zdravja in dobrega počutja. V interdisciplinarnem teamu študentov različnih smeri, dveh pedagoških mentorjev in delovnega mentorja iz lokalnega okolja, želimo pripraviti predlog distribucijskega modela, ki bo v prvi fazi povečal ozaveščanje posameznikov o tem, kaj smo vse dobrine iz podeželja, ki lahko pozitivno vplivajo na naše zdravje in dobro počutje, v drugi fazi z vključevanjem mnenja lokalnega prebivalstva in turistov temeljito preučiti motnje in ovire v distribuciji omenjenih vrednosti. S projektnimi rezultati hkrati želimo ozavestiti širšo javnost o tem, da za zadovoljitev svojih turističnih, rekreativnih in potreb ne potrebujemo dobrin iz oddaljenih krajev sveta, temveč lahko iste zelo pogosto preprosto najdemo v naši neposredni okolici. S projektom torej skušamo neposredno vplivati na spreminjanje načina razmišljanja posameznikov, ki bi moralo biti bolj nagnjeno k trajnosti, po drugi strani posredno lahko vplivamo na morebitno izboljšanje ekonomskega položaja oseb s podeželskega območja kot ene izmed prikrajšanih skupin glede na osebne okoliščine.