Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Inteligentno načrtovanje skladiščnih sistemov avtonomnih vozil

Ime projekta: Inteligentno načrtovanje skladiščnih sistemov avtonomnih vozil
Naročnik projekta: ARRS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost
Časovni okvir: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021
Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko
Sodelujoče organizacije: Yasar University, Department of industrial engineering
Kratek povzetek projekta:
Transportni sistemi in skladiščenje predstavljata pomembno funkcijo v oskrbni verigi. Z nedavnim povečanjem deleža e-trgovinskega poslovanja se je spremenil profil naročil, ki se generirajo v manjših količinah ter so izrazito raznolika in prilagojena kupcu. Za učinkovito upravljanje spremenjenega profila naročil ter za zmanjšanje odzivnega časa in povečanja zadovoljstva kupcev, se podjetja odločajo za avtomatizacijo transportno-skladiščnih procesov. Kot na primer, v statističnem poročilu, ki ga je leta 2017 objavilo Evropsko združenje za transport materiala, je navedeno, da se je od leta 2015 do leta 2016 podvojila prodaja avtomatiziranih skladiščnih sistemov (http://www.fem-eur.com). Navedeno poročilo je pomembno za prikaz povečanja zanimanja za avtomatizacijo transportnih sistemov in skladiščenja. Na splošno obstajata dva tipa avtomatiziranih skladišč, in sicer avtomatizirana regalna skladišča z avtomatskim regalnim dvigalom (CBAS/RS) ter z avtonomnimi vozički (AVS/RS). Napredek tehnologije avtonomnih vozičkov je pripomogel, da proizvajalci transportno-skladiščne opreme za manipulacijo palet vedno pogosteje uporabljajo sistem AVS/RS. AVS/RS kot relativno nova tehnologija, so bili uspešno implementirani v številnih distribucijskih centrih, predvsem v Evropi.

 

arrs