Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

HOlistic online Teaching SUPport

Ime projekta: HOlistic online Teaching SUPport

Akronim projekta: HOT SUP

Naročnik projekta: Evropska komisija, program ERASMUS + Capacity building in higher education

Časovni okvir: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

Koordinator projekta: POLITECHNIKA POZNANSKA

 

Kratek povzetek projekta:

V sodobnih sistemih visokošolskega izobraževanja se učitelji/predavatelji soočajo s številnimi izzivi različnih značajev. Spopadati se morajo s težavami, ki izhajajo iz socialnih nevšečnosti, tehnoloških vrzeli in tehničnih težav. Namen projekta je izboljšati digitalne in pedagoške spretnosti predavateljev, akademikov, učiteljev in visokošolskih učiteljev v EU ter jim zagotoviti nabor orodij za njihovo celostno podporo pri razvoju digitalnih vsebin (Inovativne prakse v digitalni dobi; Partnerstva za pripravljenost na digitalno izobraževanje). Projektni partnerji bodo razvili posebna orodja, ki bodo obravnavala vsako od treh razsežnosti spletnega usposabljanja: pedagoško, tehnično in tehnološko. Rezultati bodo temeljili na obsežni analizi potreb in analizi vrzeli, ki bo pripravila seznam razpoložljivih digitalnih orodij, ki bodo analizirana v naslednjih dejavnostih.

V raziskavi bodo partnerji preverili, ali visokošolski pedagogi poznajo digitalna orodja (raven znanja), jih uporabljajo pri svojih učnih dejavnostih in če ne. Razlogi za to, da pedagogi poznajo orodja, vendar jih ne uporabljajo, bi lahko bili različni: 1) ne znajo učinkovito vključiti teh orodij v pouk (vrzel v pedagoških spretnostih), ali ne vedo,

kako jih uporabljati / učenje uporabe zahteva preveč truda (vrzel v digitalnih veščinah). Glede na analizo vrzeli, bodo partnerji ugotovili, katera so digitalna orodja, ki jih je treba v projektu obravnavati ob upoštevanju različnih funkcij teh orodij pri usposabljanju. Nato bodo zapolnili ugotovljeno vrzel v znanju in veščinah, s čimer se bodo okrepile sposobnosti predavanj visokošolskega izobraževanja za visoko kakovostno in vključujoče digitalno izobraževanje.

erasmus_logo             HOTSUP Logo