Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Evalvacija učinkovitosti rehabilitacijskih programov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Ime projekta: Evalvacija učinkovitosti rehabilitacijskih programov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Naročnik projekta: ARIS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost

Obseg financiranja: Raziskovalni projekt V5-2343, s cenovno kategorijo B, se sofinancira iz sredstev agencije (ARIS) in iz sredstev Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (AVP). Raziskovalni projekt bo sofinanciran v trajanju 24 mesecev

Časovni okvir: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025

Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko

Nosilec projekta: prof. dr. Darja Topolšek

Sodelujoče organizacije: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Spletna stran projekta: https://www.labtmt.org/crp-2023

Kratek povzetek projekta:

Prometne nesreče povzročajo neposredne in posredne stroške, ki jih je težko določiti, pa vendar pomembno vplivajo na bruto domači proizvod države. Evropska komisija se osredotoča na varnost v cestnem prometu in redno sprejema akcijske programe za zmanjšanje števila smrtnih žrtev na cestah EU, prav tako pa spodbuja države članice k izvajanju rehabilitacijskih programov in ozaveščanja o prometnih tveganjih. Programi rehabilitacije voznikov se osredotočajo na spremembo osebnih stališč in prepričanj glede vožnje pod vplivom alkohola, drog ter tvegane vožnje.