Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Business Analytics Skills for the Future-proof Supply Chains

Ime projekta: Business Analytics Skills for the Future-proof Supply Chains

Akronim projekta: BAS4SC

Naročnik projekta: European Commission, ERASMUS + Capacity Building in Higher Education Program

Časovni okvir: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025

Koordinator projekta: POLITECHNIKA POZNANSKA

 

Kratek povzetek projekta:

Projekt BAS4SC je osredotočen na spreminjanje in izboljšanje visokošolskega kurikuluma strokovnjakov za upravljanje dobavne verige na univerzah, kar ima za posledico izboljšane procese priznavanja kompetenc na področju poslovne analitike. Projektni konzorcij predvideva pet univerz, ki ponujajo študijske programe, vključno s predmeti upravljanja dobavne verige. Projektne partnerje torej povezuje uporaba študij in praktičnih izkušenj na področju, ki je zelo pomembno za delovanje svetovnega gospodarstva kot tudi za operativno delovanje posameznih podjetij. Nekatera dejstva, ki dokazujejo pomen logistične industrije, so: evropski logistični trg, ki prispeva približno 10 % k evropskemu

BDP, ki zaposluje več kot 10 milijonov ljudi in v letu 2021 znaša več kot 1150 milijard EUR. Evropski logistični trg hitro napreduje k digitalnim, inteligentnim in trajnostnim rešitvam. Vendar se pričakuje, da bo vrzel v spretnostih v tem sektorju v prihodnjih letih velika. Ena od veščin, ki jih bo potreboval evropski logistični sektor, je poslovna inteligenca, ki naj bi povečala logistično konkurenčnost. Obstaja več poti za razvoj znanja o poslovnem obveščanju, ki se razlikujejo glede na čas, stroške in strogost. Eden najboljših načinov, da bodoči strokovnjaki v dobavni verigi izboljšajo svoje sposobnosti, je obiskovanje ustreznih univerzitetnih tečajev. Cilj projekta BAS4SC je razviti takšne tečaje, ki jih bodo spremljale inovativne metode in materiali učenja in poučevanja, kar bo učencem omogočilo, da razvijejo svoje analitične sposobnosti in jih uporabijo v praksi. Na ta način je končni cilj projekta zagotoviti, da imajo strokovnjaki za upravljanje dobavne verige ključne veščine digitalnega in mehkega upravljanja za hitro spreminjajoči se logistični trg dela. Projekt ne bo le poskušal izdelati strategije veščin poslovne analitike za logistične strokovnjake, temveč tudi povečati število teh strokovnjakov – s čimer se bo povečala učinkovitost celotne logistične industrije. Na koncu lahko napredne analitične in poslovne inteligence ustvarijo splošno trajnostno konkurenčno prednost.

Bas4sc

eu