Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Vizualna pozornost kandidatov med procesom usposabljanja za pridobitev vozniškega izpita B kategorije

Naslov projekta: Vizualna pozornost kandidatov med procesom usposabljanja za pridobitev vozniškega izpita B kategorije
Razpis: Javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

Pedagoški mentor projekta: doc. dr. Tina Cvahte Ojsteršek
Partner iz lokalnega okolja: ZŠAM Celje

Trajanje projekta: 13. 2. 2023 – 12. 5. 2023

Kratek opis vsebine:

Izobraževanje kandidatov za voznike B kategorije je ključnega pomena za vzgajanje varnih in varčnih voznikov. Spremembe v odnosu voznikov do vožnje, prometne varnosti, zavedanja vpliva uporabe motornih vozil na okolje in ostalih zunanjih vplivov vožnje, ki jih kandidati za voznike doživijo v času izobraževanja, so slabo raziskane, še posebej na področju njihovega obnašanja in vizualne pozornosti. Za vizualno pozornost velja, da je kanal, preko katerega vozniki dobijo največ informacij o prometnem okolju in dogajanju, zaradi česar jo je smiselno podrobneje proučiti. Tako lahko zaznamo, kako v procesu izobraževanja kandidati za voznike spremenijo svoj način spremljanja okolja in zaznavanja vizualnih informacij, s čimer posledično ugotovimo, v kolikšni meri izobraževanje kandidatom priuči veščine dobrega zaznavanja okolice in sprememb v njej. Dodatno lahko konkretno ugotovimo tudi, v kolikšni meri kandidati spremljajo svoj način vožnje (npr. hitrost vožnje, vrtljaje motorja), kar kaže na njihov stil vožnje in ekološko zavedanje. Cilj projekta je torej s teoretičnega in predvsem praktičnega vidika analizirati, kam in v kolikšni meri je vizualna pozornost kandidatov za vozniški izpit B kategorije usmerjena v različnih fazah izobraževanja za opravljanje izpita, in to z uporabo očal za sledenje pogledu v realnem okolju. S tem bomo pokazali, kako izobraževanje vpliva na vizualno pozornost in na metrike varne in varčne vožnje, ki bodo določene v prvi fazi projekta. Na podlagi tega bodo lahko postavljena izhodišča in usmeritve za uporabo v procesu izobraževanja voznikov, ki bodo inštruktorjem vožnje pomagali pri vključevanju pomena primernega usmerjanja vizualne pozornosti v svoje delo.

fl_logo
Ministrstvo za visokosolstvo - logotip
logotip - Evropski socialni sklad