Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Uporaba dronov za brezkontaktno dostavo paketov

Naslov projekta: Uporaba dronov za brezkontaktno dostavo paketov
Razpis: Javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«

Pedagoški mentor projekta: izr. prof. dr. Andrej Lisec
Partner iz lokalnega okolja: Pošta Slovenije d. o. o.

Trajanje projekta: 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Kratek opis vsebine:

Izobraževanje študentk in študentov je ključnega pomena za razumevanje uporabe dronov za namen dostave paketov. To pomeni nizkoogljično družbo, saj ne potrebujemo vozil za dostavo in porabo goriv ter hkrati ne uničujemo infrastrukture. S tem namenom spodbujamo trajnostno mobilnost in uporabo obnovljivih virov energije. Pri partnerju iz gospodarstva in prijavitelju obstaja možnost praktičnega izobraževanja na daljavo (MSTeams) predvsem v delu, ki se navezuje na splošne vsebine (predstavitve, gradiva) ter praktične pisne primere (izračuni, koncepti, idejni predlogi). Prav tako je možno izvajanje virtualnih delavnic (oblikovanje koncepta, reševanje problemov, razvoj poslovnih modelov ipd.). Testiranja na terenu in v sami produkciji se lahko izvedejo ob upoštevanju veljavnih zdravstvenih in higienskih predpisov, ter ob oblikovanju manjših skupin.

fl_logo
Ministrstvo za visokosolstvo - logotip
logotip - Evropski socialni sklad