Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Trajnostno usmerjen razvoj transporta pacientov s transportnimi vozički

Pedagoški mentor: izr. prof. dr. Brigita Gajšek (UM FL)

Delovni mentor: mag. Hilda Maze (Splošna bolnišnica Celje)

Vsebina:

Organizacije poskušajo zastavljati cilje trajnostnega razvoja na način, da si prizadevajo k uravnoteženju treh dimenzij trajnostnega razvoja: ekonomska, socialna in okoljska. V Splošni bolnišnici Celje so ravnokar v procesu prenove internega transporta pacientov po prostorih bolnišnice. Na področju transportnih vozičkov njihov vozni park večinoma sestavljajo ročni transportni vozički, kupili pa so tudi tri električne transportne vozičke. Želijo si slediti trendom tehnične, tehnološke in organizacijske prenove ter skrbeti za trajnostni razvoj. Najbolj zaostajajo pri skrbi za socialno trajnost, kar je splošno zatečeno stanje v družbi, ki izpostavlja predvsem ekonomsko dimenzijo trajnosti. Socialno komponento trajnosti se v delovnih okoljih povezuje z delom in ergonomijo dela. V SB Celje ne razpolagajo s prostimi viri, ki bi izvedli analizo transporta pacientov s klasičnimi in električnimi vozički iz vidika vseh treh komponent trajnosti. Takšno študijo pa potrebujejo za spoznavanje učinkov, ki bi jih imelo nadaljnje zamenjevanje ročnih vozičkov z električnimi, in usmerjaje nadaljnjega razvoja. Pri prenovi transporta pacientov ni nujno, da SB Celje potrebuje zgolj tehnološko prenovo, preveriti bi bilo potrebno tudi organizacijo dela, informacijsko podporo, možnost zmanjšanja potreb po transportu in podobno. Želijo si celovite študije iz različnih vidikov, ki jo njihov večinoma medicinski kader pokriva zgolj v manjšem delu. Z multidisciplinarno in interdisciplinarno skupino študentov pa bi to nalogo lahko kvalitetno opravili.