Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Trajnostna logistika 4.0: Digitalne in zelene spretnosti za spodbujanje inovativnosti in trajnosti logističnega sektorja

Ime projekta: Trajnostna logistika 4.0: Digitalne in zelene spretnosti za spodbujanje inovativnosti in trajnosti logističnega sektorja/Sustainable Logistics4.0: Digital and green skills for boosting innovation and sustainability of the logistics sector

Akronim projekta: Slog4.0

Naročnik projekta: Evropska komisija, program ERASMUS + Capacity building in higher education

Časovni okvir: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Koordinator projekta: POLITECHNIKA POZNANSKA

 

Kratek povzetek projekta:

Prednostna naloga – spodbujanje inovativnih učnih in poučevalnih praks za reševanje družbenih izzivov s podporo za: a) razvoj učnih rezultatov in učnih načrtov, osredotočenih na študente, ki bolje izpolnjujejo učne potrebe študentov in zmanjšujejo neskladja med spretnostmi in spretnostmi, hkrati pa so pomembni za trg dela in za širšo družbo; c) spodbujanje razsežnosti vseživljenjskega učenja v visokošolskem izobraževanju, vključno z omogočanjem sprejemanja, potrjevanja in priznavanja kratkih učnih tečajev, ki vodijo do mikrokreditov; Prednostna naloga VO: Podpora digitalnim zmogljivostim visokošolskega sektorja z razvojem digitalnih spretnosti in kompetenc študentov in osebja. Horizontalna prednostna naloga: Okolje in boj proti podnebnim spremembam (okoljska trajnost). Cilj programa je v vseh sektorjih podpirati ozaveščanje o okoljskih izzivih in izzivih podnebnih sprememb. Prednost bodo imeli projekti, namenjeni razvoju kompetenc v različnih sektorjih, pomembnih za trajnost, razvoju strategij in metodologij zelenih sektorskih spretnosti ter v prihodnost usmerjenih učnih načrtov, ki bolje izpolnjujejo potrebe posameznikov. Program bo podpiral tudi preizkušanje inovativnih praks za pripravo učencev, osebja in mladinskih delavcev, da postanejo resnični nosilci sprememb (npr. varčevanje z viri, zmanjšanje porabe energije in odpadkov, kompenzacija emisij ogljičnega odtisa, odločitev za trajnostno hrano in izbiro mobilnosti itd.).

 

slogoeu