Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Poznavanje vodikovih tehnologij za potrebe trajnostne mobilnosti v slovenskem visokošolskem prostoru

Naslov projekta: Poznavanje vodikovih tehnologij za potrebe trajnostne mobilnosti v slovenskem visokošolskem prostoru

Razpis: »NOO: Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0.« Pilotni projekt »Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti«

Pedagoški mentor projekta: izr. prof. dr. Matjaž Knez

Trajanje projekta: 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023

Kratek opis vsebine:

Da bo vodik uspel na poti razogljičenja družbe, bo moralo na milijone ljudi sprejeti to novo tehnologijo. Toda široko sprejetje vodika je mogoče doseči le, če je splošno poznavanje te rešitve relativno visoko. Zato postaja izobraževanje o vodiku ključno. In začelo se bo z vključevanjem mladih.

Kako se boriti proti mitom, povezanim z vodikom? Kako opolnomočiti mlade, da prispevajo k obsegu uporabe vodika in vodikovih tehnologij? Kako znanje o vodiku spremeniti v prednost v boju proti podnebnim spremembam? Kakšen je vpliv vodika v geopolitiki in kako lahko k temu prispevajo mladi, na katerih bomo gradili svojo prihodnost? To so vprašanja, na katera bomo skušali odgovoriti.

Mobilizacija mlajših generacij je zato ključnega pomena in zahteva veliko izobraževalnih naporov. Danes je poznavanje vodika med mladimi na akademski ravni relativno nizko. Vse več je mladih, ki razumejo potencial vodika in njegovo vlogo v tekočem trajnostnem prehodu, vendar jih je še vedno malo. Mladi naletijo na vodik, ko se učijo elektrolizo pri naravoslovju ali H-bombo pri pouku zgodovine v srednji šoli, vendar se je o vodiku in njegovih izpeljankah, uporabnosti za potrebe razogljičenja družbe, s poudarkom na trajnostni mobilnosti, treba naučiti še veliko več.

noo-logotipi-visoka resolucija za potrebe PR_novi lgogo