Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Optimizacija in digitalizacija delovnih procesov podjetja

Naslov projekta: Optimizacija in digitalizacija delovnih procesov podjetja

Razpis: Razvojni steber financiranja 2021-2024 (RSF 2.0), Študentski izzivi Univerze v Mariboru 2024

Pedagoški mentor projekta: prof. dr. Borut Jereb

Delovni mentor projekta: Denis Orel Šanko

Trajanje projekta: 1. 3. 2024 – 30. 6. 2024

 

Kratek opis vsebine:

Študentje se v realnem delovnem okolju spoznajo s proizvodnim podjetjem, potekom in načinom dela ter procesi, ki se odvijajo v sklopu podjetja. Podrobneje se spoznajo s temeljnimi in pomožnimi procesi, procesnim pristopom ter navezujoč na slednje z njegovo pomembnostjo, uporabnostjo in prednostmi. Za posamezni proces spoznajo tudi njegove aktivnosti. V sklopu projekta se študentje soočijo s praktičnim izzivom reševanja realnega problema, ki je pridobitev posnetka in pregled obstoječega stanja delovanja podjetja na podlagi procesnega pristopa. Za optimizacijo poslovanja morajo poiskati primerne rešitve kot tudi programsko opremo ali aplikacije, ki bodo omogočale nadaljnjo analizo. Na podlagi posnetka obstoječega stanja izdelajo predlog rešitve optimiziranega procesnega pristopa za podjetje, s predlogi izboljšav za digitalizacijo poslovanja. V namene analize se primerja obstoječ procesni pristop ter predlagan (nadgrajen) optimiziran procesni pristop, pri čemer se izlušči glavne razlike ter izboljšave.

Študentje tako pridobijo vpogled v delovanje realnega podjetja iz okolja, pri čemer uporabijo že pridobljeno znanje za razreševanje izziva optimizacije procesnega pristopa in digitalizacije poslovanja dotičnega podjetja.