Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Načrtovanje sodelujočega družbeno-tehničnega sistema hibridnega procesa komisioniranja “človek-robot”

Ime projekta: Načrtovanje sodelujočega družbeno-tehničnega sistema hibridnega procesa komisioniranja “človek-robot”

Naročnik projekta: ARRS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Časovni okvir: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko

Sodelujoče organizacije: Saarland University

Kratek povzetek projekta:

Skladišča predstavljajo pomembna vozlišča v dobavnih verigah prihodnosti. V skladiščih se izvajajo številni procesi, izmed katerih je ključen proces komisioniranja, ki je izrazito časovno in stroškovno intenziven. Tradicionalni proces ročnega načina komisioniranja predstavlja za zaposlene (komisionarje) možnost visokega tveganja za pojav mišično skeletnih obolenj (ang. musculoskeletal disorders, MSDs) in poškodbe ledvenega dela hrbtenice.

Za zmanjšanje delovne obremenitve zaposlenih pri procesu komisioniranja lahko dandanes uporabimo obstoječe rešitve avtomatizacije in robotizacije, kot so avtonomni mobilni roboti (ang. autonomous mobile robot, AMR), ki omogočajo izboljšanje produktivnosti skladiščnega sistema.

Izraz hibridni sistem komisioniranja (ang. hybrid order picking system, HOPS) so v svoji raziskavi v letu 2021 prvič predstavili avtorji Winkelhaus et al. (2021).  Koncept HOPS zajema sistem komisioniranja pri katerem AMR-ji skupaj z zaposlenimi (komisionarji) sodelujejo v skladišču pri procesu komisioniranja.

arrs