Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

MR +

Ime projekta: MR +

Naročnik projekta: ARRS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Časovni okvir: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko

Sodelujoče organizacije: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

 

Kratek povzetek projekta:

Trend razvoja skladiščenja je usmerjen v uporabo robotskih sistemov (industrijskih in sodelujočih robotov – COBOTS) za pomoč pri izvajanju procesa skladiščenja in komisioniranja blaga, da lahko v celoti zadostimo naraščajočemu trendu po hitrosti, zanesljivosti in fleksibilnosti storitev ter pojavu koncepta izrazito majhnih naročil (ang. batch size 1).
Nedavni napredek avtomatizacije in robotizacije transportno-skladiščne tehnike omogoča uporabo številnih novih tehnologij za povečanje učinkovitosti skladiščnega poslovanja, kot so: avtomatska identifikacija, uporaba strojnega vida, uporaba avtonomnih vozičkov pri skladiščenju blaga, uporaba sodelujočih robotov (COBOTS), uporaba koncepta delovnega
mesta s sodelujočim robotom – Operator 4.0, itn. Načrtovalci skladiščnih sistemov in vodje skladišč so tako soočeni z množico novih tehnik in tehnologij za uporabo v sodobnih skladiščno-distribucijskih centrih, kar ima izrazit vpliv na ustrezno izbiro navedenih tehnologij z vidika doseganja maksimalne kapacitete in pretočne zmogljivosti skladišča, maksimalne zanesljivosti in fleksibilnosti skladišča, trajnosti in ergonomije ter nenazadnje stroškovne učinkovitosti skladišča.
Namen znanstveno-raziskovalnega dela mladega raziskovalca je integracija skladiščenja in komisioniranja z uporabo industrijskih in sodelujočih robotov (COBOTS) z izdelavo integracijskega modela, ki bo omogočil računalniško podprto vodeno in strokovno izbiro sodobnih transportno-skladiščnih sistemov, analitično in numerično modeliranje, diskretno več-objektno optimizacijo in medsebojno primerjavo različnih sodobnih transportnoskladiščnih sistemov za doseganje maksimalne učinkovitosti skladiščenja.

arrs