Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Inovativni pristopi k širjenju znanja o standardih, sledljivosti, preskrbovalni verigi in trgovini v visokošolsko izobraževanje

pkp

Mentor na FL UM: doc. dr. Brigita Gajšek

Kratka vsebina: Projekt utemeljujemo s preučevanjem kreativnih in inovativnih pristopov za širjenje znanja o standardih, sledljivosti, oskrbovalni verigi in trgovini med študente, ki jim dodatne kompetence pomenijo možnost konkurenčnejšega vstopa na trg dela. Zavedanje o moči standardov za bolj zanesljivo, bolj učinkovito in okoljsko sprejemljivejše globalno potovanje blaga in informacij, za dobrobit gospodarstva in izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi, sicer med podjetji zadovoljivo narašča, na strani bodočih iskalcev zaposlitev pa je neobstoječe/pomanjkljivo. Omenjene vsebine so redko vključene v učne načrte, čeprav se dotikajo vseh industrijskih panog in so med delodajalci iskane. Če pa so vključene, vsebine podajajo profesorji, ki niso usposobljeni pri GS1 Slovenija, ki je edina neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji. Njena glavna dejavnost ni izobraževanje, vendar se s širitvijo uporabe standardov v gospodarstvu pojavlja potreba, da se intenzivneje vključuje tudi na tem področju, saj ima edina v Sloveniji celovit vpogled v tematiko. V projektu bodo študenti seznanjeni z obstoječim načinom izobraževanja GS1, k sodelovanju bomo pritegnili ponudnika rešitev virtualne resničnosti za demonstracijo možnosti uporabe visokotehnoloških rešitev, študenti bodo iskali  inovative pristope na terenu in v literaturi, analizirali zbrane metode in ugotavljali potrebe mladih na terenu, pripravili vsaj dve alternativi obstoječemu načinu izobraževanja, opravili testiranje na terenu, evalvirali rezultat testiranja in korigirali rešitev. Raziskava na terenu bo obsegala analizo sprejemanja posameznih metod poučevanja na strani študentov in testiranje rešitev z vgrajenimi sodobnimi metodami in tehnološkimi rešitvami. Utemeljenost projekta je v aktivni participaciji pri razvoju sodobnega prenosa znanja o globalnih standardih GS1 na študente v Sloveniji, tudi tistih s posebnimi potrebami.