Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Družbeni diskurz o energetskem prehodu v Sloveniji in Avstriji: na poti k samozadostni energetski oskrbi

Ime projekta: Družbeni diskurz o energetskem prehodu v Sloveniji in Avstriji: na poti k samozadostni energetski oskrbi

Naročnik projekta: ARRS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost

Časovni okvir: 1. 1. 2023-31. 12. 2024

Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko

Sodelujoče organizacije: University of Graz

 

Kratek povzetek projekta:

Identifikacija problema in izzivi znanosti Pomanjkanje fosilnih virov, redkost in neenakomerna razdelitev surovin, okoljski izzivi in mednarodni podnebni dogovori ob trenutnih geopolitičnih napetostih silijo energetski sector v EU k prioritizaciji lokalnih in obnovljivih virov za oskrbo z energijo, ki podpira dolgoročno samozadostnost in hitro razogljičenje znotraj EU in posameznih držav članic.

Percepcija in diskurz javnosti o prioritetah področja energetske oskrbe je velik izziv, ki ga javnost različno razume in opisuje z različnimi izjavami in odnosom do razpršenih in centraliziranih obnovljivih virov, ki postajajo ključni konkurent konvencionalnim virom energije. Različni deležniki (politika, odločevalci, industrija, uporabniki energije in prosumerji) se počasi začenjajo zavedati tega fenomena in obnovljivi viri postajajo zmeraj bolj popularni. Za doseganje večjega deleža obnovljivih virov in energetske neodvisnosti se moremo zavedati, da samo nova tehnologija ni dovolj. Energetski prehod bo narekovalo tudi individualno razumevanje in percepcija posameznikov glede vplivov, ki jih bo nanje imel energetski prehod, zato je raziskovanje družbenega razumevanja bistvenega pomena za uspešno tovrstnega prehoda. Glavni cilj tega projektnega sodelovanja je zato študij družbenega diskurza o energestkem prehodu v Sloveniji in Avstriji in identifikacija prevladujočij narativov, ki le tega opisujejo v obeh državah.

arrs