Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Agrarni turizem kot logistična podpora trajnosti naravne in kulturne dediščine Slovenije in Republike Srpske

Ime projekta: Agrarni turizem kot logistična podpora trajnosti naravne in kulturne dediščine Slovenije in Republike Srpske

Naročnik projekta: ARIS Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost

Časovni okvir: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Koordinator projekta: UM Fakulteta za logistiko

Sodelujoče organizacije: Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet

Kratek povzetek projekta:

Projekt predstavlja odlično izhodišče za nadaljnje skupno sodelovanje na bilateralni pa tudi na evropski ravni. V prvi fazi, tematika projekta izhaja iz zaznanih potreb, s katerimi se soočata Slovenija in Republika Srpska (BiH): staranje prebivalstva, zmanjšanje števila prebilvalcev na podeželju na račun urbanizacije, masovnost turistčnih izkušenj, spopadanje s klimatskimi spremembami, ki so posledica neustrezne uporabe naravnih in kulturnih virov. Agrarni turizem, ki ima ustrezno logistično podporo, zasnovano na načeloma trajnosti, je odlično izhodišče, ki lahko hkrati da pomemben prispevek k delni rešitvi omenjenih problematik, v primeru, da je ustrezno strateško voden, načrtovan in zasnovan na primerih dobre prakse, ki ga imata obe državi ob nujnem pogoju ustrezne logistične podpore. Rezultati bilateralnega sodelovanja lahko predstavljajo pomemben del prihodnjega sodelovanja na evropski ravni, ki se je v letu 2023 pričelo z ustanovitvijo CEEPUS mreže z naslovom “Tourism and Agriculture Sustainable Alliances – #TASA network”, v kateri sodeluje 16 držav Srednje in Vzhodne Evrope, v kateri sodelujeta obe instituciji. V okviru mreže so načrtovana redna srečanja koordinatorjev, kar lahko dorpinaša širitvi in uporabnosti rezultatov bilateralnega projekta izven sodelujočih institucij ter na evropski ravni. Dolgoročni cilji sodelovanja v luči razvoja trajnostih kompetenc na področju izobraževanja ležijo predvsem v tem, da se s projektnim sodelovanjem posredno identificirajo trenutno manjkajoča znanja v ruralnih skupnostih, razlike v pogledih in stališčih različnih deležnikov trajnostnega razvoja podeželja in agrarnega turizma ter opredelijo možnosti za nadaljnja usposabljanja v luči trenutno aktualnega razvoja krajših ovrednotenih usposabljanj (mikrodokazil) na področju trajnosti ter potrebe po ustanovitvi novih skupnih študijskih programih, ki bi izhajala iz zaznanih potreb in projektnih rezultatov.