Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

CEEPUS

CEEPUS mreže na FL UM

Ime mreže: SI-1817-01-2324 – Tourism and Agriculture Sustainable Alliances – #TASA network

Vloga FL UM: glavni koordinator celotne mreže

Koordinator mreže: doc. ddr. Lazar Pavić (lazar.pavic@um.si)

Študijsko leto: 2023/24

MicrosoftTeams-image (119)MicrosoftTeams-image (120)

Kratek opis mreže: Trajnostni razvoj je zdaj bolj kot kdaj koli prej eno bistvenih načel krožnega gospodarstva. Medsektorsko povezovanje v kombinaciji s trajnostnimi inovacijami, ki prihajajo iz različnih vrst deležnikov, ima kot direktno posledico dobro počutje posameznikov in blaginjo celotne družbe. V okviru CEEPUS mreže #TASA se partnerji neposredno osredotočamo na dobro prepoznavne povezave med kmetijstvom, turizmom in gostinstvom. Z izvajanjem številnih pedagoških in raziskovalnih dejavnosti si mrežni partnerji močno prizadevamo poglobljeno razumeti in preučiti morebitne nove povezave med turizmom, kmetijstvom in gostinstvom v specifičnih trajnostnih kontekstih. Primarni tematski sklopi, ki trajnostno opredeljujejo naša zavezništvo, so:

  • zelene poslovne prakse in socialno podjetništvo;
  • digitalne tehnologije in razvoj vrednosti;
  • zelena logistika in upravljanje kratkih dobavnih verig;
  • razvoj podeželskega turizma v trajnostnem kontekstu kontrasta med mestom in podeželjem ter
  • dobro počutje, trajnostni življenjski slog ter lokalna pridelava in poraba hrane.

Partnerske univerze:

Partnerska univerza Država
University of Tirana, Department of Marketing-tourism, Faculty of Economy Albanija
BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department for Landscape, Spatial and Infrastructure Sciences Avstrija
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics Bosna in Hercegovina
University of East Sarajevo, Faculty of Economics Bosna in Hercegovina
Higher School of Insurance and Finance – Sofia, Finance Bolgarija
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics Češka
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek Hrvaška
University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija Hrvaška
Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus Madžarska
Széchenyi István University, Department of Marketing and Management Madžarska
Technical University of Moldova, Faculty of Agricultural, Forest and Environmental Sciences Moldavija
University of Donja Gorica, University of Donja Gorica Črna Gora
University of Montenegro, Biotechnical faculty, Center for subtropical cultures in Bar Črna Gora
University of Montenegro, Faculty of Tourism and Hotel Management Črna Gora
Ss. Cyril und Methodius University in Skopje, Faculty for Agricultural Sciences and Food Severna Makedonija
University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Severna Makedonija
Jagiellonian University in Kraków, Institute of Geography and Spatial Management Poljska
Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences Poljska
Warsaw School of Economics, Tourism Economy Research Unit Poljska
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Civil and Environmental Engeneering, Institute of Environmental Engineering Poljska
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences Poljska
University of Oradea , Department of Geography, Tourism and Territorial Planning Romunija
University of Belgrade, Faculty of Agriculture – Institute of Agricultural Engineering Srbija
University of Belgrade, University of Belgrade, Faculty of Geography Srbija
University of Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Science Srbija
University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences Slovenija
University of Maribor, Faculty of Logistics Slovenija

Ime mreže: RS-1011-09-2324 – FINALIST

Vloga FL UM: partner

Koordinator mreže: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, kontaktna oseba: Marinko Maslaric)

Študijsko leto: 2023/24

MicrosoftTeams-image (119)

Kratek opis mreže: FINALIST je v skladu z internacionalizacijo univerzitetnega študija in obravnava dva temeljna stebra strategije Podonavske regije glede izboljšanja mobilnosti ljudi in tovora (logistika) ter razvoja družbe znanja. Logistika kot najmočnejše orodje za doseganje končne strateške poslovne prednosti je živ in dinamičen sistem, zelo občutljiv na vse spremembe, ki jih prinaša globalizacija. Te spremembe poganjajo »novo« logistično razmišljanje, ki ga je treba ustrezno širiti. Izmenjava znanja je sestavni del uspeha celotne družbe. Zato morajo univerze preiti na s prakso obarvane in internacionalizirane študijske programe, ki jih posledično naredijo bolj globalno usmerjene in manj oblikovane z nacionalnimi perspektivami in zgledi. Tako je glavni cilj mreže spodbujanje in izvajanje trajnostnega in mednarodno prepoznavnega prenosa logističnega znanja med industrijo in akademsko sfero.

 

Koordinator    
University of Novi Sad Faculty of Technical Sciences Serbia
Partnerji
University of Banja Luka Faculty of Economics Bosnia and Herzegovina
University of East Sarajevo Faculty of Economics Bosnia and Herzegovina
University of Zagreb Faculty of Transport and Traffic Sciences Croatia
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Economics in Osijek Croatia
University of Rijeka Faculty of Maritime Studies Croatia
University of Pardubice Faculty of Transport Engineering Czech Republic
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics Czech Republic
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Logistics and Crisis Management Czech Republic
Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice Department of Transport and Logistics Czech Republic
Budapest University of Technology and Economics Department of Transport Technology and Economics Hungary
University of Szeged Faculty of Engineering Hungary
University St. Kliment Ohridski – Bitola Faculty of Tourism and Hospitality Republic of North Macedonia,
Silesian University of Technology Faculty of Transport Poland
The University of Gdansk Faculty of Economics Poland
Poznan University of Technology Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology Poland
Bielsko-Biala School of Finance and Law Bielsko-Biala School of Finance and Law Poland
CONSTANTA MARITIME UNIVERSITY Faculty of Navigation and Naval Transport Romania
POLITEHNICA UNIVERSITY TIMISOARA Faculty of Management in Production and Transportation Romania
University of Belgrade Faculty of Transport and Traffic Engineering, Logistics Department Serbia
Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Materials Science and Technology STU Slovakia
University of Žilina in Žilina Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications Slovakia
Technical University in Košice Faculty of Manufacturing Technologies in Presov Slovakia
Technical University in Košice Faculty Berg, Logistics Institute of Industry and Transport Slovakia
University of Ljubljana Faculty of Maritime Studies and Transport Slovenia
University of Maribor Faculty of Logistics Slovenia
College of Logistics Department of Bachelor Studies Czech Republic

Ime mreže: CZ-0911-09-2324 – Managerial Processes in International Environment

Vloga FL UM: partner

Lokalni koordinator mreže: doc. ddr. Lazar Pavić (lazar.pavic@um.si)

Koordinator celotne mreže: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management

Študijsko leto: 2023/24

MicrosoftTeams-image (119)

Kratek opis mreže:

Mreža “Managerial Processes in International Environment” je bila ustanovljena leta 2016 in jo tvori 17 univerz iz 13 držav. Te države delijo dolgo zgodovino srednje in vzhodne Evrope. Fokus mreže je na preučevanju mednarodnega poslovanja, razumevanju mednarodne narave menedžerskih procesov in njihovih posebnosti. »Misli globalno, deluj lokalno« je kompleksen izziv, s katerim se v 21. stoletju sooča večina lokalnih in mednarodnih managerjev. V okviru mreže se obravnavajo teme, kot so kulturne razlike in njihova vloga pri upravljanju organizacij in timov problematika, ki je v zvezi z mednarodnim organizacijskim vedenjem, vodenjem, upravljanjem človeških virov, raznolikostjo timov, odločanjem, komunikacijo in reševanjem konfliktov. Glavna cilja mreže sta:

  • povečati količino in kakovost mobilnosti ter
  • spodbuditi delo na skupnih publikacijah in predlogih izobraževalnih/raziskovalnih projektov.

Partnerske univerze:

Partnerska univerza Država
Marin Barleti” University, Computer Science Department Albanija
BOKU – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Department for Landscape, Spatial and Infrastructure Sciences Avstrija
University of Applied Sciences Burgenland, Fachhochschule Burgenland GmbH Avstrija
Dimitar A.Tsenov Academy of Economics, Centre for International Cooperation and Projects Bolgarija
Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management Češka
Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, International Office  Češka
University of Zagreb, Faculty of Agriculture Hrvaška
University of Montenegro, Faculty of Economics Črna Gora
University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality Severna Makedonija
Poznan University of Life Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences Poljska
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Sciences Poljska
Babes-Bolyai University Of Cluj-Napoca, Faculty of Business Romunija
University of Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Science Srbija
University of Maribor, Faculty of Logistics Slovenija
Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management Slovaška
Technical University in Košice, Faculty of Economics Slovaška

Ime mreže: HU-1506-04-2324 – Ergonomics and Human Factors Regional Educational CEEPUS Network

KOORDINATOR: Óbuda University, Budapest

Vloga FL UM: Partner in koordinator za Slovenijo

Koordinator nacionalne mreže: izr. prof. dr. Brigita Gajšek (brigita.gajsek@um.si)

Študijsko leto: 2023/24

Spletna stran: https://sites.google.com/view/ceepusergohf/home

Kratek opis mreže: Osnovni strošek v podjetjih je strošek dela, zato mora biti osnovna naloga vodstva ohranjanje zdravja zaposlenih. Mišično-kostna obolenja so nepotrebna in jih je mogoče močno zmanjšati ali celo preprečiti. Na tej osnovi si CEEPUS mreža prizadeva za dvig prepoznavnosti ergonomije in njenega prispevka k ekonomskemu razvoju z upoštevanjem trajnostnih smernic. V okviru CEEPUS mreže se partnerji osredotočamo na izvajanje pedagoških in raziskovalnih dejavnosti za poglobljeno razumevanje in preučevanje možnosti vgrajevanja ergonomskih spoznanj v vse panoge človeškega udejstvovanja.

 #TASA

Partnerske univerze:

Partnerska univerza Država
Óbuda University, Budapest Madžarska
IMC University of Applied Sciences Krems Avstrija
University of Zagreb Zagreb
Poznan University of Technology Poljska
University of Belgrade Srbija
University of Maribor Slovenija
Constantine The Philosopher University in Nitra Slovaška
The Centre for Registration of European Ergonomists (CREE)
Politehnica University of Timisoara Romunija
Technical University of Varna Bolgarija
#TASA