Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

CEEPUS

Mobilnost študentov

Kategorije mobilnosti za študente so naslednje:

  • Short term student: 1 mesec mobilnosti (min. 21 dni) ali 2 meseca mobilnosti (min. 1 mesec in 21 dni). V primeru udeležbe na poletni ali zimski šoli je trajanje mobilnosti lahko krajše, najmanj 6 dni;
  • Student: od 3 do 10 mesecev mobilnosti (min. 16 dni v zadnjem mesecu mobilnosti);
  • Short term excursion: organizirane skupne mobilnosti v trajanju od 3 do 6 dni.

Študenti dodiplomskega in magistrskega študija lahko zaprosijo za največ 10 mesecev na posamezni stopnji študija. Za študente doktorskega študija ni omejitve glede števila mesecev CEEPUS mobilnosti.

Štipendijo dodeljuje država gostiteljica, znesek je odvisen od povprečnih stroškov življenja v posamezni državi. Štipendija običajno vključuje: brezplačno namestitev v študentskem domu, subvencionirane stroške javnega mestnega prevoza in študentske prehrane, brezplačno zdravstveno varstvo, oprostitev stroškov študija na gostujoči institucije ter določeni znesek žepnine. Več informacij dobite s klikom na zastavico posamezne države na spletnem portalu www.ceepus.info.

Potni stroški so vključeni v pavšalnem znesku za mobilnosti na inštitucijah, ki so od naše fakultete oddaljene vsaj 100 km. Stroški se povrnejo ob vrnitvi iz izmenjave s strani slovenske Nacionalne CEEPUS organizacije. Več informacij glede izračuna potnih stroškov najdete na povezavi https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/08/pavsal_potni_stroski.pdf.

Pred prijavo je obvezno, da kontaktirate CEEPUS koordinatorja posamezne mreže na FL UM in izrazite svoj interes glede mobilnosti. Za mobilnosti v okviru mrež je prijavni postopek popolnoma elektronski. Ne potrebujete nobenih dokumentov! Potrebno je, da se registrirate na spletnem portalu www.ceepus.info in sledite navodilom.

Za Freemover mobilnosti potrebujete dva priporočila s strani profesorjev ali asistentov fakultete (Letter of recommendation) ter potrjeno pozivno pismo (Letter of confirmation) s strani inštitucije gostiteljice. Oba obrazca dobite pri prijavi na spletni portal www.ceepus.info.

Za pomoč glede prijave se lahko obrnete na CEEPUS koordinatorje posameznih mrež.

#TASA