Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Projekti

Evalvacija in dopolnitev delavnic “Še vedno vozim – vendar ne hodim”

TEKOČI ŠIPK PROJEKTI

Naziv projekta: Evalvacija in dopolnitev delavnic “Še vedno vozim – vendar ne hodim”
Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Darja Topolšek
Kratka vsebina: Psihologija preučuje človeka kot del sistema, ki ga sestavljajo: ljudje, vozila, prometne površine s signalizacijo, drugi udeleženci v prometu. Temeljni smoter razvojne psihologije je v tem, da otroke in mladostnike privadimo na prometne situacije, ki od njih zahtevajo določeno razvitost motoričnih, spoznavnih, emocionalno motivacijskih, značajnostih in drugih osebnostnih lastnosti. Zaradi navedenega je potrebno mladim (bodočim) voznikom posvečati dodatno pozornost in jim tako, tudi s predavanji Zavoda za inovativno izobraževanje VOZIM »Še vedno vozim – vendar ne hodim« na nek način »dvigniti« zavedanje po varnem vedenju v prometu.