Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Erasmus+

Mobilnost študentov

Program Erasmus+ 

Program Erasmus+ študentu omogočada del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Na voljo vam je tudi seznam partnerskih institucij s kontakti.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
Če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (min. 2 meseca), vendar se mora prijaviti v času, ko še ima veljaven status študenta in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega leta po diplomiranju.
Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija in eno leto po diplomi pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.
Študenti, ki so bili v okviru iste stopnje študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus VŽU, Erasmus Mundus in Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na ta razpis. V to obdobje je všteta tudi mednarodna Erasmus+ mobilnost med programskimi in partnerskimi (ne-evropskimi) državami (KA107). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

Sodelujoče države

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Trajanje

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.
Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2018 do najkasneje 30. septembra 2019.
Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija.
Študent za študij in praktično usposabljanje v tujini lahko prejme Erasmus finančno dotacijo.

 Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+ in število odobrenih mesecev

Višina mesečne finančne dotacije Erasmus+ in število odobrenih mesecev dotacije po posameznem študentu za študij v tujini v študijskem letu 2018/2019, bosta določena predvidoma v juniju 2018.

Nacionalna agencija bo določila višino Erasmus+ finančne dotacije (podpore) za posamezno skupino držav za študijsko leto 2018/2019 v okviru določenih limitov:

Višina zneska dotacije
(min. – max. EUR/mesec)
Skupina 1
Programske države z visokimi stroški bivanja
Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška
270 – 520
Skupina 2
Programske države s srednjimi stroški bivanja
Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska
220 – 470
Skupina 3
Programske države z nižjimi stroški bivanja
Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška,  nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Turčija
170 – 420

Dodatno k Erasmus finančni dotaciji so lahko študenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega sklada določene pogoje, od študijskega leta 2010/2011 naprej pridobili še dodatno štipendijo iz naslova Javnega razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Ni še znano ali bo razpis za te dodatne štipendije (ki je v študijskem letu 2017/2018  znašala 70 EU /mesec) objavljen tudi za študijsko leto 2018/2019.

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva.

 Program Erasmus+ omogoča študentu, Študenti, ki se bodo prijavili na Razpis Univerze v Mariboru za sofinanciranje mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah in jih bodo matične fakultete za študij v tujini v študijskem letu 2018/2019 potrdile ter uvrstile na seznam izbranih študentov, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus+ finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Priznavanje izpitov

Študent pred odhodom na izmenjavo pridobi učne načrte posameznih predmetov, ki jih bo opravljal v tujini in jih z namenom priznavanja odnese nosilcu premeta, ki presodi ali se mu izpit prizna ali ne.

Več informacij

Kontakt za vprašanja vezana na finančno dotacijo Erasmus+ dodano štipendijo Javnega sklada RS, dodatek za  Študente iz socialno šibkejših okolij ter dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami:
Univerza v Mariboru, Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti, Lidija Sosič Tel.:02 23 55 268, E: lidija.sosic@um.si.
Kontakt za vprašanja vezana na vsebino študija v tujini (izbor univerze gostiteljice, študijski sporazum, priznavanje, …) :
doc. dr. MATEVŽ OBRECHT (fakultetni Erasmus koordinator)
VID MLEJNIK
erasmus.fl@um.si

Koristne informacije in dokumenti