Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Iščeš poklic, ki ponuja izjemne priložnosti? Potem je logistika zate!

Pogosto se niti ne zavedamo, da je logistika gonilo svetovnega gospodarstva. Pa vendar so nove svetovne razmere, ki jih je prinesla pandemija, pa tudi geopolitične nestabilnosti v svetu, pokazale, da je logistike izjemnega pomena, logistična podjetja pa so se morala čez noč prilagoditi in spremeniti modele poslovanja.

Zato ne preseneča dejstvo, da so logisti izjemno iskan kader.

Na Fakulteti za logistiko se lahko pohvalimo z izjemno zaposljivostjo naših diplomantov.

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je zaposljivost naših diplomantov vseh treh bolonjskih stopenj, izjemna.

Podatek namreč kaže, da je od 1720 diplomantov, iskalcev zaposlitve le 28 diplomantov.

barometer1

Zakaj za študij logistike izbrati Fakulteto za logistiko?

Fakulteta za logistiko je edina specializirana fakulteta v Sloveniji za področje logistike. Kar pomeni, da boste samo pri nas pridobili interdisiciplinarna in celovita znanja vseh področij logistike in oskrbovalnih verig. 

Diploma javne univerze ima med zaposlovalci izjemno vrednost.

Naši študijski programi so mednarodno akreditirani pri evropski hiši ECBE in ameriški ACBSP. To pomeni, da izkazujemo odličnost na vseh ravneh.

Kaj to pomeni v praksi?

Mednarodni akreditaciji vam lajšata zaposlitveni postopek v tujini. Če se želite zaposliti v Nemčiji ali morda v Združenih državah Amerike, je potrebno diplomo verificirati, kar je povezano z viskomi stroški in je časovno zamudno. Akreditaciji naše fakultete pa omogočata direktno priznavanje izobrazbe, zati imate vrata široko odprta.

Fakulteta za logistiko se nahaja na Mariborski cesti 7 v Celju, kjer imamo poleg najsodobnejših klasičnih in računalniških učilnic, tudi izjemno dobro opremljene laboratorije, ki vam omogočajo stik z tehnologijo in opremo, kakršno uporabljajo tudi v poslovnem okolju.

Najpomembnejša vrlina dobrega logista je fleksibilnost. Delo v logistiki je namreč tako dinamično, da zahteva različna znanja iz različnih področji. Ravno zato so naši programi interdisciplinarni, da holistično obravnavamo vsa področja in da dobite znanja, ki jih znate med seboj povezovati in uporabljati.

V višjih letnikih smo uvedli modularni model. Zato ker verjamemo, da je pomembno, da poglobite področja, ki vas interesirajo. Če vas na VS programu npr. zanimajo bolj dejavniki poslovne logistike, organizacija in planiranje prevozov, incotermsi, nabava in elektronsko poslovanje, si boste izbrali gospodarski modul. Če pa ste bolj usmerjeni v inovativne in zelene tehnologije, poznavanje poslovnih informacijskih sistemov, pa boste izbrali tehniški modul.

Podobno tudi na univerzitetnem študiju, kjer se gospodarski modul osredotoča na vzpostavitev in presojo trajnostnih oskrbovalnih verig, intralogistiko in logistik ov specifičnih okoljih. Na tehniškem modulu pa je večji poudarek planiranju in vodenju logističnega sistema.

Spodbujali vas bomo tudi k praktičnemu usposabljanju skozi vsa leta študija in k delu na projektih, saj boste potem resnično opremljeni za vstop na trg dela.

Na Fakulteti za logistiko od leta 2008 izvajamo študij hibridno, kar pomeni, da se del obveznosti izvaja na klasičen avditoren način, del pa v e-učilnici, kar vam omogoča določeno fleksibilno razporejanje časa.

Kateri študijski program izbrati?

Oba študijska programa sta najsodobnejša in vsak vas opremi z znanjem in kompetencami, da boste na izbranem delovnem področju uspešni.

Univerzitetni študijski program je namenjen ambicioznim, inovativnim in kreativnim posameznikom, ki imajo radi vsakodnevne izzive. V prvi vrsti gimnazijcem, vsekakor pa tudi posameznikom, ki si želijo vodstvenih pozicij in odgovornega dela v hitro spreminjajočem se okolju. Če želite postati direktor logistike, vodja nabave, strokovnjak za digitalizacijo logistike, vodja distribucije…, potem je univerzitetni študij pravi za vas.

Konkretno se na univerzitetnem programu učite kako vzpostaviti distribucijsko omrežje, kako oceniti in izbrati dobavitelja, razvijati nove rešitve, kot npr. sistem nadomeščanja prevoznikov v primeru izpada, kako bolj trajnostno delovati v celotnem podjetju, vpeljati koncept krožnih oskrbovalnih verig, vzpostaviti e-naročanje, voditi zaposlene… Pridobite torej interdisciplinarna znanja in kompetence s področja managementa. Študij je usmerjen tako, da se usposobite tudi za izzive, ki bodo aktualni šele čez 5 let, ne samo za današnje izzive.

V študijski program vključujemo tako strokovnjake iz gospodarstva kot tudi partnerje iz tujine, saj vam tako odpiramo vrata v realna delovna okolja.

Posebej v 3. letniku boste vpeti v projektno in laboratorijsko delo, kjer preučujete praktične logistične izzive, da so po zaključku študija brez težav potegujete za področje middle managementa, kasneje pa tudi top managementa.

Profesorji si aktivno prizadevajo za pridobitev projektov s tematiko reševanja aktualnih problemov v gospodarstvu, da bi omogočili študentom stik z delodajalci že v času študija.

Študentom že v teku študija omogočamo tudi pridobitev certifikatov zunanjih inštitucij.

Več o programu

Na visokošolskem strokovnem programu je dan večji poudarek logistiki na operativni ravni in je namenjen tistim, ki želite postati strokovnjaki za skladiščne sisteme, načrtovanje prevozov, referenti v špediciji, organizatorji proizvodnje.

Naučili se boste, kako optimirati izbrane dostavne poti, katero vozilo izbrati za specifično dostavo, kako optimalno naložiti kontejnerje, katero zeleno tehnologijo izbrati za novo vozilo, spoznate procese skladiščenja pick to voice, pick to light, AGVje, uporabljati SAP. Večina strokovnih predmetov vključuje v pedagoški proces strokovnjake iz gospodarstva, ki predstavijo uporabo teorije v praksi, delovna mesta, primere reševanja konkretnih primerov in podobno.

V tretjem letniku boste izvedli tudi daljše praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki je večinoma osnova za izdelavo diplomskega dela, pogosto pa tudi podlaga za zaposlitev.

Kjer je le mogoče, se vaje izvedejo v laboratorijih ali računalniških učilnicah Fakultete za logistiko, da študenti dobite stik z realno tehnologijo in programsko opremo.

Profesorji si aktivno prizadevajo za pridobitev projektov s tematiko reševanja aktualnih problemov v gospodarstvu, da bi omogočili študentom stik z delodajalci že v času študija.

Študentom že v teku študija omogočamo tudi pridobitev certifikatov zunanjih inštitucij.

Več o programu

Kje vse se lahko zaposli logist?

Nabor delovnih mest, ki so primerna za naše študente oziroma diplomante, pa je zelo velik: od organizatorjev transporta, vodij planiranja, skrbnikov ključnih strank, vodij nabave, koordinatorjev v logistiki, managerjev oskrbovalnih verig, vodij skladišč do vodij distribucije, managerjev oskrbovalnih verig in podobno.

Naši študenti tako po končanem študiju zasedajo zelo različna delovna mesta v različnih organizacijah, kot so: Pošta Slovenija, različne druge dostavne službe, različni ponudniki prevozov kot NomaGo, Slovenske železnice, različna proizvodna podjetja kot na primer Odelo, Palfinger, Henkel, Helios, TPV, Adria Mobil, ETI in različni ponudniki skladiščnih sistemov kot na primer Intereuropa, celjski Maksim ter različne trgovinske verige, ki jih verjetno ni potrebno podrobno naštevati.

Katere so ključne kompetence sodobnega logista?

Logistika zajema širok spekter dejavnosti, zato od zaposlenih zahteva veliko fleksibilnosti, usmerjenost na hitro reševanje problemov, sposobnost usklajevanje delovnih procesov in uporabe sodobnih tehnologij in informacijskih sistemov v logistiki in oskrbovalnih verigah, sposobnost napovedovanja trendov in analiziranja velikih podatkovnih baz. V logistiki je, zaradi vpetosti v različna okolja, nujno poslovanje oblikovati družbeno odgovorno in trajnostno usmerjeno. Ker je kot storitveno naravnana dejavnost poleg vsega naštetega neločljivo povezana s sodelovanjem in ljudmi, je pomembna tudi dobra strateška usmerjenost, dobra komunikacija in vodstvene spretnosti.

Če na kratko povzamemo, gre torej za preplet managerskih znanj, znanj s področja tehnike in tehnologije, kjer je potrebno še posebej izpostavit področja pametnih skupnosti, avtonomnih vozil, dronov, avtomatizacije in robotizacije skladiščnih sistemov in proizvodnje ter znanj s področja optimizacije: torej analize, simulacije, optimizacije in implementacije v praksi. In naš študijski program z interaktivnim sodobnim načinom študija zajema prav vse navedene vidike.

Še več o študiju pri nas na: Bodoči študenti (um.si)