O ŠTUDIJU

Študijski programi Fakultete za logistiko so zasnovani v skladu z najsodobnejšimi smernicami izraženih iz potreb gospodarstva in zaznanih novih kompetenc prihodnosti.

 

Kot vodilna izobraževalna institucija s področja logistike v Sloveniji se trudimo, da ustvarjamo novo znanje v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Zato se odpiramo v svet in skrbimo za kakovostno globalno izmenjavo idej in znanja, ne zgolj s sorodnimi inštitucijami, ampak predvsem s ključnimi gospodarskimi subjekti, ki izvajajo logistične storitve. Le tako lahko oblikujemo študijske programe, ki temeljijo na inovativnosti in podjetništvu ter upoštevajo potrebe gospodarstva in zaposlitvene trende na področju logistike.

Študijski programi 1. stopnje

Visokošolski strokovni študijski program
GOSPODARSKA IN TEHNIŠKA LOGISTIKA

O študiju

V času študija se seznanite z osnovnimi, a ključnimi logističnimi funkcijami: načrtovanjem potreb, nabavo, skladiščenjem, distribucijo, transportom, poprodajno in razbremenilno logistiko.

Študij je zasnovan tako, da študenti v prvem letniku spoznate modele in praktična orodja za delo v poslovnem okolju. Drugi in tretji letnik sta zasnovana pretežno modularno, kar pomeni, da imate študenti možnost izbire oziroma usmeritve svoje študijske in poklicne poti.
Najpomembnejši del visokošolskega strokovnega izobraževanja je obvezno praktično usposabljanje v organizaciji (bodisi v proizvodnem ali storitvenem podjetju, državni administraciji, zavodu itd.), ki ga študenti opravite v poletnem semestru zaključnega letnika.

Komu je študij namenjen?

Tistim, ki se želite takoj po opravljeni diplomi zaposliti.

Trajanje

3 leta

Naziv

diplomirani inženir logistike (VS)
skrajšano: dipl. inž. log. (VS)

 

 

 

 

 

Način študija

Redni in izredni študij

Lokacija študija

Redni študij v  Celju, Mariborska cesta 7.

Izredni študij v Celju in Ljubljani.

Stuktura

1. letnik (60 ECTS): 9 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
2. letnik (60 ECTS): 8 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
3. letnik (60 ECTS): 6 skupnih predmetov in 3 predmeti modula

 

PREDMETNIK

Več informacij

Univerzitetni študijski program
LOGISTIKA SISTEMOV

O študiju

Študenti osvojite znanje logističnih procesov (organizacija procesov oskrbnih mrež, logistične tehnike in tehnologije, optimizacijske metode v logistiki itd.) in logističnih sistemov (sodobni transportni sistemi, planiranje in vodenje logističnega sistema, skladiščni sistemi itd.). V času študija se tako seznanite z različnimi orodji in metodami, s katerimi boste sposobni analize in oblikovanja logističnih sistemov, iskanja rešitev problemov ter njihove realizacije.

Metode poučevanja študente spodbujajo h kritičnemu razmišljanju, z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih programov pa se seznanite s trendi in dinamiko dela v organizacijah, v katerih je uspešno upravljanje logističnih procesov konkurenčna prednost. Pridobljeno teoretično in aplikativno znanje imate možnost uporabiti pri znanstveno raziskovalnem delu ob koncu študija.

Komu je študij namenjen?

Tistim, ki se želijo seznaniti z osnovami sistemskega vidika logistike, iskati službo na položajih srednjega managementa in najpomembneje želijo pridobljeno znanje nadgraditi s študijem na 2. magistrski stopnji Logistika sistemov.

Trajanje

3 leta

Naziv

diplomirani inženir logistike (UN)
skrajšano: dipl. inž. log. (UN)

Način študija

Redni in izredni študij

Lokacija študija

Redni se izvaja v Celju, Mariborska cesta 7.

Izredni pa v Celju in v Ljubljani (v prostorih CPU, Kardeljeva ploščad 27).

Stuktura

1. letnik (60 ECTS): 9 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
2. letnik (60 ECTS): 8 skupnih in 1 izbirni predmet (tuj jezik)
3. letnik (60 ECTS): 6 skupnih predmetov in 3 predmeti modula

 

PREDMETNIK

Več informacij

Kako se vpišem na Fakulteto za logistiko?

Prijavni roki​ za državljane RS in državljane držav članic EU:

Prvi prijavni rok: od 16. februarja do 19. marca 2021
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.


Drugi prijavni rok: od 20. do 27. avgusta 2021
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.


Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 23. do 24. septembra 2021 do 12. ure
Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.

 

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic EU:

Prvi prijavni rok: od 16. februarja do 20.​ aprila 2021
Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje.


Drugi prijavni rok: od 6. do 8. septembra 2021
Kandidati/-ke lahko oddajo največ tri (3) prijave, v vsaki lahko navedejo eno študijsko željo.

Prijavo za vpis oddaj do roka, ki je naveden v razpisu, preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

  • Državljani RS in državljani držav članic EU.
  • Državljani držav nečlanic EU, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene.
  • Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci za mednarodno zaščito.

Informacije o delu razpisa Fakultete za logistiko najdeš tukaj.

ZAKAJ NA FAKULTETO ZA LOGISTIKO?

Kdo lahko to pove bolje kot študenti?

Logistika je široka veda

Še vedno ne veš kaj je logistika? Je mnogo več kot le prevozništvo in tovornjaki. Sega dlje od palet in skladišč. Je široka veda, s pestrim naborom najrazličnejših vsebin, ki jih na naši fakulteti lahko spoznaš na zanimiv in zabaven način. Tudi obvezne in malo manj privlačne predmete, kot sta matematika in statistika, znajo profesorji predstaviti na inovativen način, razumljiv vsakomur. Na FL UM nisi le številka, ampak si deležen stoodstotne pozornosti vsakega profesorja. Ne razumeš snovi? Ni problema! Bi rad izvedel več od svojih sošolcev? Še manjši problem! Si želiš odkrivanja nečesa novega? Pokaži voljo in interes ter se pridruži profesorjem pri raziskovanju, pisanju člankov ter z ekipo obišči najrazličnejše domače in mednarodne konference in srečanja! Na Fakulteti za logistiko ti ni omogočena le izobrazba o eni izmed najhitreje rastočih ved trenutnega časa, ampak se ti ponuja paleta najrazličnejših možnosti za razvoj tvoje kariere. Ne glede na to ali si bolj tehnični tip, ali pa si želiš usmeritve v akademske vode. Pridruži se nam in skupaj z nami oblikuj prihodnost.
Špela Kovše-Absolventka

Logistika je sedanjost in prihodnost

Za izbiro Fakultete za logistiko sem se v prvi vrsti odločil zaradi dejstva, da je logistika sedanjost in prihodnost, brez katere ne gre in sektor logistike se vsakodnevno razvija po vsem svetu, kar nam daje ogromno priložnosti za zaposlitev in mednarodno sodelovanje. Mednarodno sodelovanje omogoča že sama fakulteta preko programa Erasmus+ in možnosti opravljanja prakse v tujini, vsi predmeti in moduli pa so usmerjeni k spodbujanju študentov k mednarodnemu sodelovanju in samostojnemu raziskovanju na številnih področjih logistike. Močan dejavnik, ki me je pritegnil je tudi možnost projektnega dela, dela v laboratorijih in znanstvenoraziskovalnega dela, s katerim pridobimo ogromno uporabnih delovnih izkušenj, prijateljev, obenem pa se lahko udeležimo in aktivno sodelujemo na številnih konferencah v tujini in pri nas. Če imaš rad raziskovanje, razgibanost, mednarodno sodelovanje in dobro zaposlitev je študij logistike pravi zate!
Vasja Omahne-1. letnik magistrskega študija

Znanje logistike pride prav tudi v vsakdanjem življenju

Na to fakulteto sem se vpisala zaradi več pozitivnih stvari in sicer všeč mi je v prvi vrsti smer, saj skozi predavanja in vaje pridobiš zelo veliko uporabnega znanja, z znanjem logistike pa si lahko marsikdaj prilagodimo in pomagamo najti rešitev za kakšne težave. Z logistiko se srečujemo vsakodnevno kot posamezniki, seveda pa tudi podjetja, za katera je nujno pomembno da imajo zaposlene dobre logiste. Zaradi tega je stopnja zaposljivosti, po končanem šolanju, visoka. Študij je fleksibilen, to pomeni da imamo poleg klasičnih predavanj tudi e-predavanja, e-vaje, ki jih naredimo doma in nato oddamo v spletno učilnico. Naši študijski programi so kot odlični prepoznani s strani evropskih in ameriških presojevalcev. Imamo tudi dve mednarodni akreditaciji. Všeč mi je, ker je fakulteta sodobno opremljena, kar veliko pripomore k bolj kvalitetnemu šolanju. Veliko pa je tudi povezanosti in dobro okolje zaradi pozitivnih ljudi, ki obiskujejo fakulteto. Med seboj si pomagamo (tutorstvo), kar je zelo pomembno.
Petra Urbanc-1. letnik dodiplomskega študija

Logistika je »živa«

Za vpis na Fakulteto za logistiko me je pritegnila interdisciplinarnost področja. Ne gre za monotono in enostransko vedo. Logistika je zelo široka pojem, zato se lahko vsak posameznik usmeri v področje, ki ga zanima. Logistika je »živa«, iz dneva v dan prihajajo novosti in inovacije, ki dvigajo raven logistike, kar jo dela še toliko bolj zanimivo. Še eden izmed ključnih dejavnikov, ki je vplival na mojo odločitev študija je mednarodno poslovanje, saj se logistika odvija na globalni ravni. Za vsakim predmetom, ki ga vsakodnevno uporabljamo, stoji logistika. Vsako podjetje se sooča z logistiko, kar priča o številnih možnostih zaposlitve. Logistika je prihodnost. Na Fakulteti za logistiko se lahko udeležite številnih projektov, pri katerih dobite praktične in delovne izkušnje, ki vam služijo kot referenca v prihodnje in povečajo možnosti zaposlitve. Fakulteta je zelo aktivna tudi na mednarodnem področju. S številnimi sporazumi s tujimi univerzami, se vam ponuja možnost študija ali praktičnega usposabljana v tuji državi. Če te zanima mednarodno delovanje, širok spekter dejavnosti, izzivi in svetla prihodnost, potem je Fakulteta za logistiko zate prava izbira.
Gregor Bratina-Absolvent

S študijem logistike pridobiš obširna znanja o logistiki

Za študij na Fakulteti za logistiko sem se odločila, ker logistika pokriva številna področja ter zajema številna znanja, ki jih pridobiš tekom študija. Prednost študija je, da na samem začetku študija pridobiš obširna znanja o logistiki, da se potem lažje usmeriš v področja, ki te zanimajo. Študij je zelo razgiban, vključuje predavanja, vaje, delo od doma ter številne oglede institucij, kjer lahko pridobiš vpogled v realno delovno okolje bodočega logista. Poleg samega študija, Fakulteta za logistiko ponuja številne možnosti nadgradnje znanja. Študentje se lahko vključujemo v različne projekte, raziskovalne naloge ter imamo možnost študija v tujini.
Barbara Gradišnik-3. letnik

Fakulteta za logistiko je edina in prva fakulteta posvečena logistiki

Za študij na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru sem se odločil zaradi zelo širokega pomena logistike in posledično veliko možnosti zaposlitve. Logistika je prisotna na vseh področjih, z njo se srečujemo vsakodnevno prav vsi. Fakulteta za logistiko je edina in prva fakulteta, ki je posvečena logistiki in ima povezave z velikim številom logističnih podjetij, kar je zelo koristno za študente, tako za opravljanje prakse, kot tudi za kasnejšo zaposlitev. Na Fakulteti za logistiko je študij zanimiv in sodoben, srečujemo se z realnimi problemi znotraj logističnih aktivnosti in jih tudi rešujemo, spoznavamo dobre prakse logističnih podjetij in izobraževalnih ustanov iz tujine. Fakulteta velikokrat organizirana gostujoča predavanja, kjer nam strokovnjaki iz področja logistike predstavljajo realne probleme s katerimi se srečujejo in tudi novosti, ki jih uvajajo. Dijakom, ki si želijo sodobnega študija in spoznavanja zanimivih znanj bi toplo priporočal vpis na našo Fakulteto.
Samo Kumperščak-1. letnik magistrskega študija

Če se ne bojite izzivov, se odločite za študij logistike

Moja odločitev, zakaj se vpisati na Fakulteto za logistiko je bila odločena takoj, ko sem zaključila šolanje v Ljubljani, smer Logistični tehnik. Pred samim šolanjem nisem vedela, da logistika kot neka smer šolanja sploh obstaja, ko pa sem preko šolanja spoznavala koliko logistika je in kaj vse pomeni ter kaj vse vsebuje, sem se zavedala, da je sam začetek vsega okoli nas že zelo odvisen od same logistike. Študirati na Fakulteti za logistiko v Celju je izredno zanimivo, študijski program je zelo dobro zasnovan, ki pa ga še bolje izvedejo vsi profesorji, ki delajo in predavajo s srci. Predavanja so zelo domače narave, kar pomeni, da se v sama razmišljanje vključujejo tudi študenti – razpravlja se o vseh novostih in možnih izboljšavah in tako včasih minejo predavanja kot bi mignil ter še s kakšno novo idejo za konec. Študiranje na Fakulteti za logistiko v Celju priporočam vsakemu, ki želi imeti službo, ki jo lahko opravlja doma ali pa po svetu. Vsi, ki želite dobro prihodnost in nočete imeti non-stop istega dela in se ne bojite imeti vsak dan takšnih in drugačnih izzivov.
Maja Slapar-2. letnik

Logistika je mnogo več kot le planiranje transporta

Kaj je logistika? Prvi najpogostejši odgovor, ki ga boš dobil je planiranje poti in časov voženj tovornjakov. A logistika je mnogo več kot le planiranje voženj, več kot samo transport na splošno, temveč ključni element ali bolje rečeno ključni del mnogo večje verige, katera se imenuje oskrbovalna veriga. Logistika tako ne zajema le del te verige, temveč poskrbi da vsi deli verige delujejo v harmoniji, ter da je prenos informacij, materiala in finančnih virov čimbolj gladek in nemoten. Ko pogledamo malo bolj podrobno, hitro ugotovimo da današnje delovanje gospodarstva, ne bi bilo tako gladko, če ne bi bilo logistike, katera podpira in usklajuje delovanje ostalih panog. Tako je logistika za bodoče študente odlična izbira, katera omogoča seznanitev z znanjem s področja delovanja različnih organizacij, kar omogoča usmeritev na poljubno tematiko, katera bi zanimala študente. Fakulteta za logistiko tako omogoča pridobitev širokega spektra znanj, kot tudi sodelovanja na mednarodni ravni, kot so različne mednarodne izmenjave, Erasmus študij, študentskih konferencah, kjer želi postati v naslednjih letih še bolj dejavna. Če te torej mika spoznati nova znanja, se udejstvovati na izmenjavah v tujini ali konferencah, potem je Fakulteta za logistiko ta prava izbira.
Kristijan Brglez-2. letnik magistrskega študija

PREPOZNAVNOST

Odličnost naših študijskih programov izkazujemo z mednarodnimi akreditacijami. Prav tako pa smo se s certifikatom "Športnikom prijazno izobraževanje" približali potrebam športnikov.

Akreditacije in certifikati

Mednarodni akreditaciji

Naši študijski programi so mednarodno akreditirani pri dveh akreditacijskih hišah, ECBE (European Council for Business Education) in ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs). To pomeni, da so ameriški in evropski presojevalci ocenili, da naši študijski programi dosegajo standarde odličnosti, ki veljajo v globalnem akademskem svetu.

Certifikat

Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru je Klub slovenskih olimpijcev podelil certifikat “Športnikom prijazno izobraževanje”.
Fleksibilnost izvajanja študijskih programov naše fakultete, nam omogoča individualno prilagajanje potrebam športnikom in s tem spodbujanje njihove dvojne kariere.

sportniki1
sportniki

KAJ DELA LOGIST?

.

Logistika je izjemno široka dejavnost, ki je prisotna tako v gospodarstvu kot negospodarstvu.

 

Je polna izzivov, a s svetlo prihodnostjo.

 

Pomen upravljanja logistike je v zadnjih letih v porastu, predvsem zaradi pojavljajočih se trendov, kot sta nacionalizacija in globalizacija. Posebnega pomena je logistika za področje industrije, kjer logistika s pomočjo managerskih tehnik pomaga optimizirati obstoječe procese proizvodnje in distribucije in posledično spodbuja učinkovitost in konkurenčnost podjetij.

 

Na Fakulteti za logistiko smo ponosni, da naši diplomanti soustvarjajo logistiko danes in jutri, s tem ko zasedajo vodilna in vodstvena delovna mesta v pomembnih slovenskih logističnih organizacijah ali oddelkih. 

Več o poklicih naših diplomantih, si lahko preberete v intervjujih:

“Tekmovalnost, vztrajnost in borbenost so vodile do ustanovitve podjetja” (Aleš Kujovec) 

“Kariero sva si ustvarila v GoOptiju (Andraž Vrabič in Katja Baškovič)

Podjetje Petrol d. d. do novih kadrov tudi s pomočjo Fakultete za logistiko (David Bezovnik in Žan Polc)

“Mladi logisti morate biti korajžni” (Miran Sečki)

“Alpinistične odprave v Himalajo med logistično najbolj zahtevnimi” (Luka Lindič)

Zaposljivost diplomantov

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru se zavedamo pomena zaposljivosti naših diplomantov. Podatke o zaposljivosti redno analiziramo, hkrati pa potrebo po diplomiranih inženirjih logistike in njihove kompetence preverjamo na trgu.

Trend zaposlovanja v logistiki se krepi. Raziskava Manpower s področja zaposlovanja med 620 slovenskimi podjetji ugotavlja, da je med drugim največ priložnosti za zaposlitev prav v panogi logistike.

  • Število diplomantov
  • Iskalci zaposlitve - prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje

SVET PRIHODNOSTI

.

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru spodbujamo študente k vključevanju v znanstveno-raziskovalno delo. Prav tako pa posebno pozornost namenjamo študijskim ERASMUS+ izmenjavam, saj so mednarodne izkušnje, ki jih s tem pridobite, neprecenljive.

ERASMUS +

"Zakaj na Erasmus?" - Gregor Bratina o svoji mednarodni izkušnji

Erasmus je najboljša šola. Seveda ne govorim o šoli kot instituciji, ampak življenjskih izkušnjah. Je neprecenljiva izkušnja, ki vam bo ostala za vedno v spominu. Gre za edinstven način izobraževanja, ki ga, razen v študijskih letih, ne boste imeli več priložnosti izkusiti. Na zabaven in praktičen način spoznate najrazličnejše ljudi širom sveta iz najrazličnejših kultur. S študijem v tujini si razširite obzorje in pogled na svet. V času bivanja v tujini se ustvari nova dimenzija, nov svet. Tamkajšnje življenje postane rutina še preden se zaveš. Za Erasmus študente je zmeraj dobro poskrbljeno. S pomočjo organiziranih dogodkov, ki jih je res veliko, se začnejo krepiti vezi med ostalimi študenti. Sploh se ne boste zavedali kdaj in kako in že boste najboljši prijatelji z ljudmi z vseh koncev sveta. Razvili boste enake medsebojne odnose, kot ste jih z dolgoletnimi domačimi prijatelji. Skupaj se boste zabavali, šalili, družili, potovali ipd. Skozi zabavo boste spoznali različne kulture in stereotipe. Nekateri stereotipi se ovržejo, spet drugi potrdijo. Bivanje v tujini vam predstavlja odskočno desko za odkrivanje novih krajev in odpira mnoge možnosti potovanj. Na potovanjih skupaj z Erasmus prijatelji doživite marsikatero izkušnjo, ki je ne boste nikoli pozabili.
Nekajmesečna odsotnost od doma vam pomaga pri osebnostni rasti in samostojnosti. Naučite se skrbeti zase in se znajti v določenih situacijah, kar vam bo pomagalo v nadaljnjem življenju. Eden izmed večjih strahov študentov je jezik. Naj vas ne bo strah spregovoriti, med drugim je namen Erasmus programa izpopolnjevanje tujega jezika. Naj vas potolažim, noben ne govori tujega jezika brez napake.
Na svetu ni dovolj besed, niti časa in prostora, da bi lahko izlil svoje občutke in vam približal celotno izkušnjo. Zato vam polagam na srce, opogumite se in se odpravite na izmenjavo. Takšnih priložnosti v življenju ne bo več veliko, izkoristite dokler še lahko. Ničesar vas ne sme biti strah. Vse ovire boste z lahkoto premagali in vrnili se boste z neprecenljivo izkušnjo. Iz Erasmusa boste s seboj prinesli samo pozitivne stvari. Vaš pogum bo zares bogato poplačan. Garantiram vam, ne bo vam žal!

Projektno delo

Študente vključujemo v projektno delo, kjer imajo možnost sodelovanja z realnim poslovnim okoljem in se lotevajo izzivov, s katerimi se ti srečajo.

Predvsem javni projekti Po kreativni poti in Študentsi inovativni projetki potekajo kot dopolnitev rednega učnega procesa, študenti pa imajo možnost razvoja inovativnosti, kreativnega razmišljanja ter druge kompetence, ki vam bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Mednarodni dogodki

Študente spodbujamo k udeležbi na mednarodnih dogodkih kot je študentski simpozij, kjer imajo možnost predstaviti svoj prispevek, ki je nastal v okviru predavanj ali projektnega dela.

Kot fakulteta organiziramo mednarodno konferenco Logistika & trajnosti transport ter vsako leto mednarodno poletno šolo. Kot soorganizator pa sodelujemo pri študentskem simpoziju.

Seveda pa študente spodbujamo k udeležbi na ostalih mednarodnih dogodkih, ki jih ponavadi tudi v celoti financiramo oz. ga financira Študentski svet fakultete.

ŠTUDENTSKO ŽIVLJENJE

.

“Študentska leta so najlepša leta” – so nam govorili naši starši, tisti, ki smo jih izkusili, pa lahko to le potrdimo.

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru se trudimo, da so ta res super.

Če potrebuješ pomoč?

Na fakulteti imamo odlično organiziran tutorski sistem. Sestavljajo ga tutorji študenti in profesorji, ki so vedno pripravljeni pomagati.

ŠSFLUM1

Bivanje

“Kot študent Fakultete za logistiko bivam v Dijaškem in študentskem domu Celje. Za bivanje sem se odločil, da bi s tem prihranil veliko dragocenega časa in denarja. Če bi se vozil od doma z avtomobilom bi vsak dan porabil približno eno uro v vsako smer, z vlakom pa bi zaradi oddaljenosti in slabih povezav potreboval še za tretjino časa več. Če bi imel na primer predavanje in vaje trikrat tedensko, bi vsak teden na poti izgubil vsaj 9 dragocenih ur.

Prednost bivanja v študentskem domu oz. študentskih domovih je tudi širjenje socialne mreže, saj spoznaš nove ljudi, skleneš nova prijateljstva …
Celja se ne da primerjat z večjimi študijskimi središči kot sta Maribor in Ljubljana, vendar se tudi Celje počasi razvija v študijsko mesto.
Glede bivanja v Dijaškem in študentskem domu Celje pa lahko povem veliko pozitivnih stvari. Kot bivši predstavnik študentov lahko povem, da je sodelovanje z vodstvom in zaposlenimi zelo dobro in da se vsi trudijo, da se študenti počutimo dobro. Poskrbljeno je za bivanje, prehrano, rekreacijo in zabavo.
Življenje v Študentskem domu Celje je kar zanimivo, saj smo pod skupno streho domači in tuji študentje različnih fakultet in šol.
Vsi, ki bi želeli bivati pri nas, ste vljudno vabljeni. Ne bo vam žal. Se vidimo v Celju!”
Tadej Gračner

Tadej_G1

Prehrana

Študentska prehrana je delno financiran obrok s strani Republike Slovenije, ki je namenjen študentom v času študija. Namen subvencionirane prehrane je vsakemu študentu, ki zaradi študijskih obveznosti biva v študijskih središčih, nuditi vsaj en topel obrok dnevno. Prijava v sistem poteka preko spletnega portala http://www.studentska-prehrana.si/.

LOKACIJA

.

CELJE in LJUBJANA

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru ima sedež v Celju, kjer izvajamo študijske programe na vseh 3. stopnjah.

Ljubljana

V  Ljubljani, v prostorih CPU na Kardeljevi ploščadi 27, pa bomo izvajali izredno obliko visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa.