Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Oddaja prošnje za pogojni vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje absolventskega staža

Pri oddaji prošnje za pogojni vpis v višji letnik, ponavljanje letnika in podaljšanje absolventskega staža, je potrebno upoštevati naslednje:

Prošnja se odda na ustreznem obrazcu. Biti mora pravočasna, razumljiva in obsegati vse, da se lahko obravnava. Prošnje, prejete po 3. septembru 2019, bodo s sklepom zavržene.

Prošnja je popolna, če:

 • je obrazec ustrezno izpolnjen in podpisan,
 • so priložena dokazila (sicer se navedeni razlogi v prošnji ne upoštevajo pri obravnavi) ter
 • potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10€ (fotokopija položnice) poravnate na račun Fakultete za logistiko, TRR.: SI56 0110-0600-0010-887.

Posebej bodite pozorni na določila Navodil za presojo prošenj študentov, ki navajajo posebne okoliščine, v katerih ste opravičeni oddati prošnjo ter na navedbe dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezni opravičen razlog.

Sklepi z rešitvami prošenj bodo objavljeni predvidoma 12. 9. 2019 na spletni strani FL UM. Vpis bo sledil od ponedeljka, 16. septembra 2019 dalje, vendar najkasneje do 25. septembra 2019.

POGOJNI VPIS V VIŠJI LETNIK

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve FL UM na njegovo Prošnja za Komisijo za študijske zadeve: napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega staža  izjemoma odobri vpis v višji letnik. Pogoji za vpis v višji letnik so objavljeni na https://fl.um.si/studij/vodic-za-studente/vpis/napredovanje-v-visji-letnik/.

Takšen vpis se na podlagi 85. člena  Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17-UPB 12, 32/2019) lahko odobri študentu:

 • ki obveznosti ni mogel izpolniti iz opravičenih razlogov,
 • je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in
 • obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, ter
 • če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Poleg navedenega je potrebo upoštevati tudi odločitev KŠZ z dne, 5. 7. 2010, da lahko študentu manjka:

 • obveznost največ 1 predmeta, ki je pogoj za napredovanje v višji letnik ali
 • zadostno število ECTS točk, pri čemer so opravljeni vsi predmeti, ki so pogoj za napredovanje v višji letnik.

PONAVLJANJE LETNIKA

Študenti, ki niste opravili vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavljate letnik. Pogoji za ponavljanje letnika so objavljeni na https://fl.um.si/studij/vodic-za-studente/vpis/ponavljanje-letnika/.

Prošnji za ponavljanje letnika »Prošnja za ponavljanje letnika zbranih najmanj 30 ECTS« ali »Prošnja za Komisijo za študijske zadeve: napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega staža (zbranih manj kot 30 ECTS) lahko Komisija za študijske zadeve odobri, če ste:

 • redno sodelovali pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
 • opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS (dokazila niso potrebna) ali

opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po 212. členu Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17 -UPB 12, 32/2019) omogočajo podaljšanje statusa študenta (obvezna dokazila).

PODALJŠANJE ABSOLVENTSKEGA STAŽA

Študenti, ki obveznosti, določenih s študijskim programom v času absolventskega staža še niste izpolnili, lahko oddate na Komisijo za študijske zadeve Prošnja za Komisijo za študijske zadeve: napredovanje, ponavljanje, podaljšanje absolventskega staža, če imate za to opravičene razloge, določene v 212. členu Statuta UM (Ur. l. RS, št. 29/17 -UPB 12, 32/2019).

Poleg navedenega je potrebno upoštevati še odločitev KŠZ z dne 6. 6. 2012, da mora biti izpolnjen vsaj eden od pogojev:

 • še niste ponavljali letnika ali
 • povprečna ocena opravljenih obveznosti več kot 8 in ste že ponavljali letnik ali
 • materinstvo v času študija ali
 • drugi opravičeni razlogi v skladu z 212. členom Statuta Univerze v Mariboru (UPB 12, 32/2019).

Prošnje: