Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Vse, kar moraš vedeti o magistrskem študiju

KER JE ŠTUDIJSKI PROGRAM AKREDITIRAN PRI ELA

Evropsko logistično združenje (ELA) je podelilo akreditacijo našemu magistrskemu študijskemu programu Logistika sistemov.

S prejeto akreditacijo smo dokazali, da izpolnjujemo visoke standarde na področju vsebine kot tudi načinu izvajanja magistrskega programa.

KER JE PERSPEKTIVNA PANOGA

Logistika je ena najhitreje razvijajočih panog. Ne samo to… Uspešno upravljanje logistike in oskrbovalnih verig je pomembno pridobilo na pomenu. Predvsem hitro prilagajanje nastalim spremembam in učinkovito odgovarjanje na izzive je bistvena komponenta današnje logistike.
Tako da, v katerikoli industriji delate, je potrebno blago nabavljati, skladiščiti in odpremiti. Logistika pa igra pomembno vlogo tudi v storitvenem sektorju.
Učinkovito upravljanje vseh poslovnih funkcij, je v trenutnem poslovnem svetu ključnega pomena.

KER BOSTE PRIDOBILI ALI POGLOBILI ZNANJE LOGISTIKE IN UPRAVLJANJA OSKRBOVALNIH VERIG

Skladno z razvojem, globalizacijo, digitalizacijo, robotizacijo, s prehodom v pametno družbo in nenazadnje tudi z odgovorom na COVID-19 krizo, se širijo tudi znanja s področja logistike. Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru so zaposleni strokovnjaki posameznih področij, ki s svojim znanstvenim entuziazmom in sodelovanjem s partnerji iz gospodarstva, ustvarjajo nova znanja, le-ta pa so implementirana v učne vsebine.

KER POTREBE NA TRGU DELA ZAHTEVAJO KOMPETENTNEGA STOKOVNJAKA LOGISTIKE

Ob naraščajočem povpraševanju po visoko usposobljenih diplomantih logistike, je izbira podiplomskega študija smotrna, da bi zadostili tej potrebi. Ne glede na to, ali je vaša prva stopnja iz drugega področja ali pa bi radi poglobili znanja s tega področja, boste pridobili kompetence, ki vam prinašajo prednost pri iskanju zaposlitve v logistiki ali oskrbovalnih verigah.

Študij namreč ni fokusiran zgolj na podajanje snovi v predavalnici, temveč študenta pripravimo na samostojno delo, raziskovanje področja, sodelovanja s sošolci. Tako pridobite ključne kompetence in veščine: poslovne analitike, “problem-solving” pristopa, kritičnega razmišljanja, veščin odločanja, dela v timu in vodenja timov, saj gojite interdisciplinarni, multikulturni in predvsem etični vidik v upravljanju logistike in oskrbovalnih verig.

KER JE ŠTUDIJ ZASNOVAN NA RAZISKOVALNEM DELU, PRI ČEMER ŠTUDENTE SPODBUJAMO K POGLOBLJENEMU PREUČEVANJU LOGISTIKE

Magistrska stopnja študija se osredotoča na prenos metodoloških znanj in znantvena pristopa k študiju. Raziskovalni del študija je namenjen k pridobivanju spretnosti pri zbiranju, strukturiranju, predelavi in pravilni razlagi informacij, ki jih boste znali lahkotno predstaviti v pisni in ustni obliki.
Seznanili se boste, kako reševati probleme, oblikovati projektne predloge in projektne skupine. Med študijem boste razvijali ključne tehnike vodenja in upravljanja. Ta igrajo ključno vlogo za vodilna in vodstvena delovna mesta.

KER JE ŠTUDIJ FLEKSIBILEN IN VAM OMOGOČA ZDRUŽEVANJE S POKLICNO POTJO

Študijski program je kombinacija klasičnega, torej avditornega in e-študija, kar vam omogoča prilagoditev časa za študij in združevanje poklicne ter zasebne poti.

Prav tako je študij v višjem letniku zasnovan modularno, kar pomeni, da lahko izberete področje, na katerem želite poglobiti svoja znanja.

KER JE ŠTUDIJ NA NAŠI FAKULTETI MEDNARODNO AKREDITIRAN

V kolikor je vaša želja, da si ustvarite kariero v tujini, imajo mednarodno akreditirane diplomske listine večjo veljavo med zaposlovalci, saj strogi kriteriji presoje kakovosti študijskega programa, pričajo o tem, da ste pridobili najsodobnejša znanja in potrebne kompetence.

Vse o magistrskem študiju

Magistrski študij Logistika sistemov izvajamo v Celju, kjer ponujamo redni in izredni študij. Medtem ko v Ljubljani, na naši dislocirani enoti, izvajamo izredni študij.

INSTA1-01

Kontaktiraj nas

Zainteresirane kandidate za vpis na podiplomski študij vabimo, da za vse informacije kontakirate strokovno sodelavko za podiplomski študij Valerijo Kotnik.

Dosegljiva je po e-pošti: valerija.kotnik@um.si ali po telefonu na 03 428 53 65 v času uradnih ur referata.