Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Vpis v višji letnik

Študentke in študente vabimo, da čim prej po izpolnitvi pogojev za napredovanje uredite vpis v višji letnik. Pogoji za vpis oz. napredovanje v višji letnik so objavljeni tudi na spletni strani: https://fl.um.si/studij/vodic-za-studente/vpis/napredovanje-v-visji-letnik/.

Termini vpisov:

Najkasneje do 27. septembra 2019. Po tem datumu vpis na fakulteto ne bo več mogoč.

Vpisni list

Vpisni list izpolnite v elektronski obliki. Kreirate ga na polju AIPS pod e-vpis. Pred izpisom e-vpisnega lista mora študent v celoti izpolniti anketo, drugače e-vpis ni mogoč. Po izpolnitvi vpisnega lista je potrebno iz Aipsa natisniti še predmetnik, obkrožiti izbiro tujega jezika/modula/dodatnega izbirnega predmeta in ga podpisati.

ŠTUDENTI BOSTE VPISNO DOKUMENTACIJO POSLALI NA NASLOV: FAKULTETA ZA LOGISTIKO, MARIBORSKA CESTA 7, 3000 CELJE, oziroma OSEBNO PRINESLI V REFERAT V ČASU URADNIH UR. IZVEN URADNIH UR JE MOGOČE DOKUMENTACIJO ODLOŽITI V PREDALČNIK, KI SE NAHAJA POLEG REFERATA.

Popolna vpisna dokumentacija zajema:

 1. študentsko izkaznico,
 2. podpisan vpisni list,
 3. izpolnjen in podpisan predmetnik,
 4. izpolnjeno in podpisano Pogodbo o izobraževanju v študijskem letu 2019/2020 v dveh izvodih – velja za izredne študente,
 5. Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija v primeru, da bo stroške študija poravnala pravna oseba – velja za izredne študente,
 6. Izjavo poroka – velja za izredne študente.

Vpisni stroški znašajo 125, 50 € in jih poravnate na račun Fakultete za logistiko, TRR.: SI56 0110-0600-0010-887

Za plačilo vpisnine in šolnine v primeru, ko stroške študija poravna študent sam, odgovarja tudi porok, razen kadar se stroški v celoti plačajo ob vpisu – velja za izredne študente.

Več o splošnih pogojih plačevanja šolnin in prispevkov za študij na http://www.um.si/studij/financiranje/splosni-pogoji-placevanja-na-um/Strani/default.aspx.

Vpis lahko opravi tudi druga oseba, ki mora vpisni dokumentaciji priložiti študentovo pooblastilo, kopije osebnih dokumentov in vse ostale zahtevane dokumente za vpis.

Vpisni stroški za  redni/izredni študij 1.,2. in 3. stopnje študija

Cenik je bil potrjen na seji Upravnega odbora Univerze v Mariboru, dne 19. 6. 2019, za študijsko leto 2019/2020.

VPISNI STROŠKI – študijski program 1. in 2. stopnje za redne in izredne študente (tudi prvi vpis pri prehodu v drug študijski program) Cena v EUR brez DDV
Vpis v višji letnik

Stroški vpisa zajemajo:

 • vpisna dokumentacija
 • hologramska nalepka
 • prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
 • prispevek za knjižnice članic UM in UKM
 • prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov
 • prispevek za e-gradiva
125,50
Ponovni vpis v letnik, vpis v absolventsko leto, podaljšanje absolventskega staža

Stroški vpisa zajemajo:

 • vpisna dokumentacija
 • hologramska nalepka
 • prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
 • prispevek za knjižnice članic UM in UKM
 • prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov
25,50

 

VPISNI STROŠKI – študijski program 3. stopnje

 (tudi prvi vpis pri prehodu v drug študijski program)

v EUR
Vpis v višji letnik in ponovni vpis

Stroški vpisa zajemajo:

 • vpisna dokumentacija
 • hologramska nalepka
 • prispevek za informacijski sistem UM, ki ga uporabljajo študenti
 • prispevek za knjižnice članic UM in UKM
 • prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov
25,50

Šolnina

Študent lahko šolnino poravna v enem oz. treh obrokih. Zneski šolnine za študijsko leto 2019/20 so zajeti v spodnji tabeli:

ŠOLNINA

za izredni študij

Šolnina za posamezni letnik

(cena v EUR)

Obroki

(cena v EUR)

2. letnik   VS 1.817,00 1. obrok:     909,00

2. obrok:     454,00

3. obrok:     454,00

3. letnik   VS 2.001,00 1. obrok:   1001,00

2. obrok:     500,00

3. obrok:     500,00

2. letnik   UN 1.980,00 1. obrok:     990,00

2. obrok:     495,00

3. obrok:     495,00

3. letnik   UN 2.240,00 1. obrok:   1120,00

2. obrok:     560,00

3. obrok:     560,00

2. letnik  MAG 2.240,00 1. obrok:  1.120,00

2. obrok:     560,00

3. obrok:     560,00

2. letnik  DR 3.100,00 1. obrok:  1.100,00

2. obrok:   1000,00

3. obrok:   1000,00

3. letnik  DR 3.100,00 1. obrok:  1.100,00

2. obrok:   1000,00

3. obrok:   1000,00

 

Za študente, ki plačujete šolnino v obrokih velja, da poravnate:
1. obrok 8 dni po vpisu in izdaji računa,
2. obrok 90 dni po vpisu in izdaji računa,
3. obrok 180 dni po vpisu in izdaji računa.

Pogodba

Članica UM mora v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru s študentom ob vpisu skleniti Pogodbo o izobraževanju v študijskem letu 2019/2020. Pogodbo izpolnijo vsi izredni študenti, ne glede na to, ali so samoplačniki ali jim šolnino poravna pravna oseba. Študenti, katerim bo šolnino poravnala pravna oseba, morajo prinesti na vpis še Izjavo plačnika o plačilu stroškov študija. V primeru plačila šolnine na obroke pa še Izjavo poroka. Prosimo vas, da:

 • pogodbo natančno preberete,
 • ustrezno izpolnite oz. obkrožite ter podpišete.

Za vpis v 3. letnik dodiplomskega in 2. letnik podiplomskega študija upoštevajte še:

Študenti, ki elektronske izbire modula niste opravili

 • bo Komisija za študijske zadeve določila manjkajoče obveznosti,
 • se boste v višji letnik lahko vpisovali od 16. septembra 2019 dalje. Do tedaj ne bo možno prejeti potrdil o vpisu.

Ostali študenti prejmete potrdila o vpisu in ostalo dokumentacijo v roku 7 delovnih dni od prejema vpisne dokumentacije.