Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

VABILO ŠTUDENTOM za sodelovanje v projektih javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje«

Spoštovani študenti/študentke,

v okviru javnega razpisa  »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje« vabimo študente/študentke univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter magistrskega študijskega programa Logistika sistemov za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete za logistiko ter mentorjev iz gospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih aktivnosti bo študent opravil v gospodarski družbi.

Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.

Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec (največ 360 EUR bruto bruto/mesec).

Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo, kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo »Po kreativni poti do znanja 2017-2020 – 2. odpiranje« na naslov: mateja.forte@um.si do vključno petka, 1. 2. 2019 do 12. ure.

Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem bodo upoštevali vaša motivacijska pisma. 

Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala 1 projekt: 

Naziv projekta: “We explain”- potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu

Mentor na FL UM: doc. dr. Sonja Mlaker Kač    

Kratka vsebina: V sodobnem poslovnem okolju je vse večji poudarek na digitalnem marketingu. Podjetje, ki sodeluje pri prijavi na razpis, sodeluje pri nastajanju razlagalnih video vsebin. Gre za animirane kratke filme, ki nastajajo v obliki stripa oz. risanja na belo tablo. Razlagalni videi imajo izredno visoko sporočilno vrednost in postajajo pomemben dela marketinškega spleta. Še posebej lahko njihovo dodano vrednost vidimo v B2C in B2B predstavitvah v storitveni dejavnosti. Zato se nam zdi izredno smiselna povezava storitvene dejavnosti logistike in turizma z razlagalnimi videi.

V projektu je predviden pregled dobrih praks na področju razlagalnih video vsebin po svet in pri nas. Nadalje se bomo v projektu ukvarjali s tem, kateri so potencialni deležniki s področja logistike in turizma, ki bi jim lahko bila storitev zanimiva in predvsem poskusiti ugotoviti, kje bi lahko bila konkretna dodana vrednost razlagalnih videov za omenjeni storitveni dejavnosti. Izvedli bi tudi krajšo kvantitativno raziskavo, kako razlagalne vsebine sprejema občinstvo. Predvsem bi študentje s pomočjo mentorjev pridobili znanja sodobnih marketinških orodij in raziskovanja trga na področju logistike in turizma. Podjetje pa s projektom pregled obstoječih praks in trenutne podatke s trga storitvene dejavnosti, ki bi jih bilo smiselno vključiti v aktivnosti vezane na sektorja logistike in turizma.

V projektu sodelujejo:

  • 2 študenta magistrskega študijskega programa Logistika sistemov,
  • 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov.