Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Uspešen zagovor doktorske disertacije Simone Šinko

Na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru je v ponedeljek, 26. februarja 2024 uspešno opravila zagovor svoje doktorske disertacije kandidatka Simona Šinko.
Disertacijo z naslovom “Hibridni model izbire modalitete za osebno mobilnost: modeliranje sprememb izbire modalitete kot posledica zunanjih dejavnikov” je pripravila pod mentorstvom red. prof. dr. Tomaža Krambergerja in somentorstvom red.prof.dr. Darje Topolšek.

Simona Šinko je bila že od leta 2013 študentka Fakultete za logistiko, ko se je vpisala na univerzitetni študijski program, za tem leta 2016 še na magistrski študijski program in uspešno zaključila oba bolonjska študijska programa na naši fakulteti.
Leta 2019 se je odločila še za nadaljevanje študija in se vpisala na doktorski študijski program Logistika sistemov ter ga z zagovorom uspešno zaključila.

Ponosni smo in Simoni iskreno čestitamo!