Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Študenti s posebnim statusom

Si upravičen/-a do statusa študenta s posebnim statusom?

Status študenta s posebnim statusom se lahko dodeli študentom, ki vlogi za pridobitev posebnega statusa priložijo ustrezna dokazila glede na to, za katere vrste poseben status prosijo:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru)in
  • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).​

V nasprotju z ostalimi študenti se študenti s posebnim statusom srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so študenti s posebnim statusom upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

Kako pridobim status študenta s posebnim statusom?

Vlogo oddaš v Referat za študentske zadeve praviloma sicer ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa skladno s tarifnim delom cenika UM.

Več informacij

Za več informacij obišči portal moja.um.si.