Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Srečanje Programskega sveta

Na Fakulteti za logistiko smo v četrtek, 14. oktobra 2021, organizirali srečanje Programskega sveta, ki se mu je pridružil nov član Aleš Mihelič, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo. Sekretar je med drugim poudaril, da ministrstvo soustvarja polje za razvoj slovenske logistike, da je izgradnja 2. tira prioriteta in da so okrepili povezovanje z Obrtno in Gospodarsko zbornico, saj se zavedajo pomena izgradnje tako transportne kot logistične infrastruktura za razvoj Slovenije.

Današnjega srečanja sta se udeležila tudi mag. Zdenka Konda, direktorica podjetja GS1 Slovenija in Andrej Planina iz podjetja Špica International. Strinjali so se, da je potreba po kadrih s področja logistike izjemna in da podjetja iščejo kakovostne ter visoko izobražene logiste, da pa je danes težko napovedati, kako bo izgledal profil logista oz. kakšni bodo poklici čez deset let.

Vsekakor pa bodo potrebna znanja sodobnih tehnologij, digitalizacije in predvsem obvladovanja arhitekture podatkov, saj ti krojijo področje logistike.

Predstavniki fakultete dekanica prof. dr. Maja Fošner ter prodekani prof. dr. Tomaž Kramberger, izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman in izr. prof. dr. Andrej Lisec ter vodja visokošolskega strokovnega študijskega programa izr. prof. dr. Brigita Gajšek so predstavili nove študijske vsebine oz. programe, ki se bodo začeli izvajati v prihodnjem študijskem letu. Pohvalili so naše napore, predvsem pa smo se strinjali, da bo potrebno skupaj nastopiti in okrepiti ugled poklica logista v Sloveniji. Sekretar g. Mihelič pa pri tem poudaril, da bo ministrstvo zagotovilo večjo podporo študiju kot tudi podprlo naša prizadevanja za nove prostore.

Gospodarstvo pričakuje od nas, da okrepimo naša prizadevanja v promociji logista, predvsem pa, da še naprej kot edina specializirana fakulteta za področje logistike v Sloveniji, izobražujemo kompetentne diplomante.