Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

“Sodelovanje na študentskem izzivu je neprecenljiva izkušnja”

Karierni center Univerze v Mariboru v okviru sredstev Razvojnega stebra financiranja Univerze v Mariboru 2021-2024 (RSF 2.0), področja Sodelovanje z okoljem, razvojnega cilja 1 (O-RC 1): Spodbujanje sodelovanja študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja v letu 2022 sodeluje pri izvedbi projektnih nalog Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM).

Projektu smo se pridružili tudi na naši fakulteti.

Skupina študentov se je pod mentorstvom izr. prof. dr. Brigite Gajšek ter viš. pred. mag. Hilde Maze lotila izziva “Trajnostno usmerjen razvoj transporta pacientov s transportnimi vozički”.
Zaključna predstavitev rezultatov projekta je potekala v Splošni bolnišnici Celje.

V okviru projekta sta bili izvedeni dve vrsti delavnic za zaposlene v transportu SB Celje. Prva delavnica je bila namenjena usposabljanju za prevoz pacientov z električnimi vozički in za varno delo z električnimi vozički. Na ta način se je vzpodbudilo uporabo električnih vozičkov kot alternative klasičnim vozičkom. Druga delavnica je bila na temo komunikacije med transporterjem in pacientom, s katero se je želelo poudariti pomen komunikacije za zadovoljstvo pacienta. V okviru projekta so bile podane tudi druge rešitve, katerih realizacija bi pripomogla k učinkovitejšemu delu, zadovoljstvu pacientov in dobremu počutju zaposlenih.

Izziva so se pogumno lotili študenti Brina Slekovec, Sven Rošer, Karmen Vrenko, Klemen Kokol, Pavel Dobaj, Rok Skerbiš, Urban Kolman in Klara Šelih.

Kaj o izkušnji pravijo študenti?

pavel

klara

urban

klemen

sven

brina

rok