Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

:: ŠIPK :: Zasnova logistične ureditve Vonarskega jezera ob podpori tehnik daljinskega zaznavanja (drone4image)

Vonarsko jezero je umetno akumulacijsko jezero, ki je nastalo okrog leta 1980 na reki Sotli. Namen ojezeritve je bil obvladovanje poplav, zbirnik vode ter rekreacija. Zaradi majhnega pretoka reke in močnega onesnaževanja je bilo potrebno vodo še v istem desetletju izpustiti. Vse do danes pa se pojavljajo težnje po ponovni oživitvi Vonarskega jezera v turistično-rekreativne namene.

V obstoječih načrtih za ureditev območja je zaznati vrzel glede celovite logistične rešitve. Predloga logistične ureditve smo se lotiti pri projektu ob tesni uporabi tehnik daljinskega zaznavanja. Pri slednjem gre za zbiranje, zajemanje, interpretacijo in uporabo posnetkov, v našem primeru pridobljenih z dronom. Danes je uporaba takšnih posnetkov pomembna za ustvarjanje dragocenih informacij, ki lahko povečajo učinkovitost in prispevajo k varovanju okolja.

V okviru projekta smo izvedli sledeče pomembnejše aktivnosti:

  • Usposobitev za zajemanje in obdelavo slik daljinskega zaznavanja z dronom. Aktivnost je potekala pod glavnim mentorstvom Društva Quadcopter SLO in je bila razdeljena na teoretično usposabljanje v predavalnici ter na praktično delo na terenu.
  • Usposobitev za interpretacijo slik daljinskega zaznavanja ter za njihovo vključevanje v celovito načrtovanje in odločanje. Usposobitev je potekala na delavnici na Fakulteti z logistiko ter na osnovi spletnega tečaja z naslovom »Earth Imagery at Work«, ki ga je omogočilo podjetje Esri.
  • Zajemanje, obdelava in interpretacija slik daljinskega zaznavanja na območju Vonarskega jezera. Zajemanje je vključevalo uporabo GPS naprave za ugotavljanje natančne lokacije merjenja ter uporabo drona, pri čemer je ključno podporo nudilo Društvo Quadcopter SLO. Obdelava slik je potekala večinoma na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani s pomočjo sodobne računalniške opreme.
  • Izpostavitev potencialov Vonarskega jezera ter analiza dostopa in prometnih značilnosti Vonarskega jezera ob podpori gradiv daljinskega zaznavanja. Analiza dostopa in prometnih značilnostih je potekala v kombinaciji terenskega dela, prometnih izračunov in analize daljinskih posnetkov.
  • Priprava predloga načrta za celovito logistično ureditev in funkcioniranje Vonarskega jezera. Predlog obravnava logistično ureditev območja Vonarskega jezera kot celote, hkrati pa izpostavlja in podrobneje obravnava štiri izstopajoča območja, in sicer turistično-rekreacijski center, območje ekoremediacij, učni center ter območje nadomestnega habitata za ptice. Predlog načrta vsebuje opisni del, kakor tudi virtualni del v obliki digitalnih kart in 3D modelov.

Društvo Quadcopter SLO je s projektom dobilo možnost sodelovanja na interdisciplinarnem področju. Pri tem so bila za društvo koristna predvsem tista znanja, ki so jih prinesli študenti s študijskih področij geodezije in geoinformatike ter arhitekture. Namreč z geodetskega vidika je potrebno vsako območje snemanja natančno locirati (s pomočjo geodetskih inštrumentov), za obdelavo podatkov pa uporabiti številna računalniška orodja.

Podjetje Fontus d.o.o., ki se ukvarja s turizmom in se aktivno vključuje v prostorska načrtovanja v lokalnem okolju, se je aktivno vključilo v projekt. Direktorica podjetja je tekom celotnega projekta aktivno sodelovala z občinama Rogaška Slatina in Podčetrtek, kar je utrdilo in povečalo prepoznavnost podjetja in projekta v lokalnem okolju.

Lokalna/regionalna skupnost (občini Rogaška Slatina in Podčetrtek) je preko projekta seznanjena s pomenom uporabe posnetkov daljinskega zaznavanja za ustvarjanje uporabnih informacij pri prostorskem načrtovanju. Lokalni/regionalni načrtovalci urejanja Vonarskega jezera so poučeni o nekaterih novih potencialih Vonarskega jezera in o možnostih njihove vključitve v turistično-rekreacijsko ponudbo Vonarskega jezera. Ob zaključku projekta pomenijo izsledki pomembno dopolnitev k dejanski uresničitvi oživitve destinacije Vonarskega jezera s strani tamkajšnjih občin. Izsledki projekta pomenijo dodano vrednost urejanja destinacije Vonarskega jezera, in sicer z vidika uporabe sodobnih tehnik obravnavanja prostora (daljinsko zaznavanje), izpostavitve manj znanih potencialov Vonarskega jezera, celovite logistične ureditve destinacije ter upoštevanja potreb in interesov prikrajšanih skupin.
Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek sta zainteresirani za izsledke projekta in jih bosta vključevali v dejanske ureditve območja Vonarskega jezera.


Trajanje projekta: od 1. marca do 30. junija 2019

Pedagoška mentorja projekta: doc. dr. Klemen Prah, UM FL; doc. dr. Marjan Lep, UM FGPA

Strokovna sodelavca: Sašo Meško, društvo Quadcopter SLO; mag. Vesna Zagoda Peperko, Fontus, d.o.o.

Sodelujoči študenti: Gregor Pevec (Gospodarska in tehniška logistika, FL UM), Samo Špoljar (Gospodarska in tehniška logistika, FL UM), Gordana Inđić (Logistika sistemov, FL UM), Alem Salaji (Prometno inženirstvo, FGPA UM), Gorazd Krofl (Arhitektura, FGPA UM), Nina Sekirnik (Geografija, FF UM), Miha Pajnič (Geodezija in geoinformatika, FGG UL), Barbara Šket (Geodezija in geoinformatika , FGG UL)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.