Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

:: ŠIPK :: Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja

V projektu ŠIPK z naslovom: “Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja” smo ugotovili, da smo priča različnim okoljskim problemom in izzivom, z različnimi vsebinami, pomembnostmi in velikosti le teh ter, da slovenski študijski programi ponujajo različne okoljske vsebine z različnimi stopnjami zastopanosti. V projektu smo kot zastavljeno opravili celovit pregled in oceno pomembnosti okoljskih problemov, pregled dobrih praks trajnostnega študija, opravili celovito analizo vseh preko 1000 slovenskih VS, UNI, MAG in DR študijskih programov in v sklopu teh analizo posameznih predmetov, ki vključujejo okoljske in trajnostne tematike (identificirali smo jih preko 950) ter jih razvrstili glede na močno, srednjo ali nizko vključenost okoljskih tematik in opredelili tudi tematiko le teh v šest sklopov (zelene tehnologije/okoljsko, krožno gospodarstvo, trajnostni razvoj, družbena odgovornost, ekologija, okoljevarstvo). Pregled je zajemal vse programe Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici ter programe in predmete na vseh slovenskih privatnih visokošolskih zavodih, ki so imeli javen dostop do teh podatkov oz. smo uspeli podatke pridobiti na spletu ali direktno od teh zavodov. V Sloveniji imamo na več kot 1000 študijskih programih preko 950 predmetov, ki so navezani na okoljske in trajnostne vsebine. Prednjači Univerza v Ljubljani z največjim številom, sledi ji Univerza v Mariboru. Najmanj predmetov z okoljskimi vsebinami smo zaznali na privatnih visokošolskih zavodih. Podali smo tudi ideje za večje vključevanje teh vsebin v visokošolski študij. Izvedli smo tudi anketo med študenti ter ocenili kako pomembno se jim zdi okoljevarstvo in vključevanje okoljskih in trajnostnih tematik. Velika večina jih ocenjuje kot izjemno pomembne. Približno 1/3 jih je v času študija v sklopu rednih in izbirnih predmetov že poslušala vsebine vezane na okoljske vsebine.  Podani predlogi za večje vključevanje okoljskih tematik omogočajo aktivnejše vključevanje posameznih tematik, ki primanjkujejo na visokošolskem študiju v študijske programe oz. v posamezne predmete.


Trajanje projekta: od 1. aprila do 31. julija 2019

Pedagoška mentorja projekta: doc. dr. Matevž Obrecht (UM FL), izr. prof. dr. Matjaž Denac (UM EPF)

Strokovna sodelavca: Aleš Guid (Društvo PIK), Darko Kovačič (Inštitut MITR Maribor

Sodelujoči študenti: Kristijan Brglez, Marcel Labaš, Eva Volmajer (EPF), eva Božič (EPF), Maša Cvilak (FF UM), Valentina Tadina (FF UM), Žana Grad (FGPA UM)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.