Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

:: ŠIPK :: Akcijski načrt za pregled in odpravo mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne v Mestni občini Celje

Sodobni in razviti svet vse več pozornosti posveča tudi t. i. ranljivim skupinam prebivalstva, njihovim zmožnostim, potrebam in oviram, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Ena od teh ranljivih skupin družbe so invalidi oziroma v okviru tega projekta slepi in slabovidni. Na širšem Celjskem območju živi okrog 700 diagnosticirano slepih ali slabovidnih posameznikov in njihovih družin. Zanje z nudenjem celostne obravnave in posebnih socialnih programov skrbi Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Celje, ki geografsko pokriva 33 slovenskih občin. Kljub razvejanosti populacije večina slepih in slabovidnih živi v Mestni občini Celje z okolico, kar je privedlo tudi do ugotovitev društva, da je Mestna občina Celje z vidika mobilnosti slepih in slabovidnih oseb nekoliko v zaostanku v primerjavi z nekaterimi drugimi mesti tako po Sloveniji kot širše. Društvo beleži številne ovire različnih kategorij; trajne ovire, začasne ovire, arhitektonske ovire, prometna signalizacija, dostopnost ipd. Namen projekta je bil tako v sodelovanju Fakultete za logistiko in Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje izdelati akcijski načrt, ki bi zajemal obravnavo predstavljene problematike, pripravo matrike merjenja ovir, popis ovir in njihovo analizo ter predloge za spremembe oziroma predloge za odpravo zabeleženih ovir. Skladno z namenom projekta je bil njegov cilj prepoznati potrebe slepih in slabovidnih iz regije, zabeležiti prisotnost različno kategoriziranih mobilnostnih ovir za slepe in slabovidne in pripraviti strategijo za odpravo teh ovir. Rezultat projekta je tako akcijski načrt, ki celostno obravnava tematiko in nakazuje smernice, kako Mestno občino Celje urediti tako, da bo z vidika mobilnosti in dostopnosti ustrezna tudi za slepe in slabovidne. Projektni rezultati izkazujejo družbeno korist v lokalnem okolju na več načinov. Lokalno okolje je potrebno seznaniti s projektnimi aktivnostmi in aktivnosti v povezavi z ranljivimi skupinami prebivalstva velikokrat požanjejo veliko zanimanja. Potencial nadaljnjega izvajanja projekta po izteku sofinanciranja je izjemen. Akcijski načrt, pripravljen v okviru tega projekta bo namreč bistveno izboljšal kakovost življenja slepih in slabovidnih oseb v Celju in okolici. Tu ni kratkoročnih učinkov, ki bi se iztekli kmalu po projektu. Gre za dolgoročne ukrepe, ki bodo imeli koristne posledice in učinke v celotnem lokalnem okolju. Ne gre pa izključevati niti možnosti, da bi se dobra praksa iz Celja prenesla tudi drugam, in sicer bodisi v druga urbana središča po Sloveniji bodisi širše. Koncept projekta je aplikabilen kamorkoli, saj slepi ni slabovidni ljudje živijo povsod po svetu. Potencial projekta lahko tudi še nadgradimo, saj je to projektno idejo priprave, izdelave in implementacije akcijskega načrta mogoče prenesti tudi na druge ranljive družbene skupine, kot so gibalno ovirani itd. Potencial projekta pa ni viden samo v dejanski izvedbi akcijskega načrta, je tudi v izobraževanju in širjenju znanja o slepih in slabovidnih. Znanje je namreč tisto, ki bo porušilo predsodke in omogočilo, da bomo v prihodnje govorili o enotni družbi, ne pa o posameznih družbenih skupinah.


Trajanje projekta: 11. 3. 2019 – 30. 6. 2019

Pedagoški mentor projekta: izr. prof. dr. Matjaž Knez, UM FL

Strokovni sodelavec projekta: Vesna Božičkovič, MDSS Celje

Vsebino pripravila: asist. dr. Mateja Forte

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.