Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Srečanje Programskega sveta FL UM

V ponedeljek, 7. junija 2021 smo prvič po sprostitvi ukrepov organizirali srečanje v živo na fakulteti. Gostili smo člane Programskega sveta Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru.
Gre za posvetovalni organ za področje študijskih programov in izvajanja študija. Ponovno se je izkazalo, da so kompetentni diplomanti logistike iskan kader in da je potreba po njih visoka. Hkrati pa smo prejeli veliko nasvetov in vpogled v to, kaj je še potrebno dodati v naše vsebine in kaj pričakuje gospodarstvo.

Dekanica prof. dr. Maja Fošner se je v svojem programu zavezala h krepitvi odnosov z gospodarstvom. V ta namen je tudi povabila predstavnike na fakulteto, kjer jim je predstavila svoj program in vizijo za razvoj fakultete in študijskih programov. Udeleženci, predstavniki gospodarstva, so z entuziazmom pozdravili predstavljene ideje, kot tudi predstavljene napore pri spremembah študijskih programov in naše raziskave kompetenc logistov.

Dogovorili smo se, da bodo naša srečanja potekala večkrat letno in da bomo z roko v roki doprinesli k še boljšemu razvoju slovenske in mednarodne logistike.
Predstavniki programskega sveta so strokovnjaki različnih področij logistike in z njihovo pomočjo bodo naši študijski programi in vsebine še kakovostnejši.

Predstavniki delodajalcev v Programskem svetu FL UM so:

 • Robert Sever (Gospodarska zbornica Slovenije)
 • Peter Pišek (Frigotransport Pišek & HSF d. o. o.)
 • Mag. Zdenka Konda (GS1 Slovenija)
 • Franc Preložnik (ETRA d. o. o.)
 • Andrej Planina (Špica International d.o.o. Ljubljana)

Predstavnica zainteresirane javnosti:

 • Breda Arnšek (Mestna občina Celje).

Predstavniki Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru pa:

 • prof. dr. Maja Fošner (Dekanica)
 • prof. dr. Tomaž Kramberger (Prodekan za podiplomski študij)
 • izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman (Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost)
 • izr. prof. dr. Andrej Lisec (v. d. Prodekan za izobraževalno dejavnost)
 • izr. prof. dr. Matjaž Knez (Prodekan za gospodarske zadeve)
 • izr. prof. dr. Brigita Gajšek (vodja visokošolskega strokovnega študijskega programa)
 • doc. dr. Marjan Sternad (vodja magistrskega študijskega programa)
 • Sven Rošer (Prodekan za študentska vprašanja)