Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Programski svet 2024

Trajnost, digitalizacija in odpornost so ključne besede, ki danes oblikujejo sodobno pojmovanje logistike, oskrbovalnih verig in nenazadnje tudi delovanja gospodarstva. Fakulteta za logistiko UM se zaveda, da brez upoštevanja trajnostnega ravnanja za uspešen prehod v družbo 5.0 ne bo ustreznega in hitrega napredka. Pri zasledovanju tega cilja nam veliko pomeni tudi stališče gospodarstva, zato je fakulteta 1. 2. 2024 gostila Programski svet, posvetovalno telo predstavnikov gospodarstva in lokalne skupnosti, v okviru katerega je beseda tekla o sodobnih paradigmah trajnosti, digitalizacije in odpornosti. Izr. prof. dr. Matevž Obrecht je po nagovoru dekanice, prof. dr. Maje Fošner predstavil, kako Fakulteta za logistiko umešča vsebine trajnosti, digitalnega poslovanja in odpornosti tako v izobraževalni proces kot sodelovanje z gospodarstvom. Vsebine so bile izpostavljene v luči izvajanja projekta #DigInGreenLogisticSkills iz naslova Mehanizma za okrevanje in odpornost, katerega izziv je t. i. Zeleni prehod. Da so predstavljene paradigme pomembne, priča tudi Erasmus + projekt SLog 4.0 pod vodstvom izr. prof. dr. Brigite Gajšek, ki zasleduje podobne cilje in je bil v okviru Programskega sveta ravno tako predstavljen gostom