Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Postani tutor/-ka! Prijavi se na razpis

Tutorji študenti so nepogrešljiv del fakultete, ki nudijo oporo, razumevanje in pomoč pri vsem, kar se tiče fakultetnega življenja.

 

Kdo je lahko tutor?

Tutor študent je lahko vsak študent FL UM s povprečno oceno 7.5, ki dobro pozna strukturo in delovanje tutorskega sistema na FL UM in dobro pozna pravice in dolžnosti študentov ter delovanje FL UM, Študentskega sveta FL UM in ostalih oblik študentske organiziranosti in pozna širšo študentsko problematiko ter izkaže pripravljenost nuditi podporo svojim kolegom pri študiju in reševanju drugih vprašanj na fakulteti in univerzi, razen študent prvega letnika študija na 1. stopnji.

Do kdaj se lahko prijaviš?

Kandidaturo vloži najkasneje do 29. 10. 2021 do 10. ure in jo dostavi na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, dekanat, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, s pripisom “kandidatura za tutorja študenta, v zaprti pisemski ovojnici.

Več informacij v priloženem razpisu.