Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Portal Moja.UM – novosti za študente

Na Moja.UM je sedaj za študente omogočena tudi personalizirana vsebina. S prijavo v Moj portal UM dobite prikazan urnik za svoj študijski program, po želji tudi za izbirne učne enote.

Kot dodatna informacija so na urn​iku prikazani izpitni roki, na katere ste se prijavili. V aplikaciji lahko spremljate še obvestila Študentskega sveta UM in še nekatere druge informacije.

V pripravi so že nekatere dodatne funkcionalnosti.

Študentom predlagamo, da si aplikacijo namestijo na začetni zaslon svojega telefona.

Z dobro organizacijo si olajšajte študij na UM!