Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

:: PKP :: “We explain”- potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu

V okviru PKP projekta “We explain”- potencial uporabe razlagalnih videov v logistiki in turizmu je bil opravljen celosten pregled področja razlagalnih video vsebin: od teoretičnega pregleda, pregleda obstoječih video razlagalnih vsebin po svetu, do pregleda obstoječega trga v Sloveniji. Sledil je pregled potencialne uporabe v logistiki in turizmu v Sloveniji in priprava ustreznih vsebin in pristopov pomembnih za predstavljanje razlagalnih videov v logistiki in turizmu v Sloveniji.

Razlagalni videi imajo izredno visoko sporočilno vrednost in postajajo pomemben dela marketinške strategije. Še posebej lahko njihovo dodano vrednost vidimo v B2C in B2B predstavitvah v storitveni dejavnosti. Zato se nam zdi izredno smiselna povezava storitvene dejavnosti logistike in turizma z razlagalnimi videi.

Rezultati projekta so torej kažejo v opravljeni SWOT analizi in analizi rezultatov izvedenih anket in podrobnem pregledu trga (in njegovih značilnosti) s področja logistike in turizma, ki je primeren za uporabo razlagalnih video vsebin.

Ugotovili smo, da je velik potencial uporabe tovrstnih vsebin zlasti pri mlajši populaciji. Hkrati smo predstavili različne primere iz področja logistike in turizma, kjer bi bila uporaba tovrstnih video razlagalnih vsebin še posebej smiselna. Gre predvsem za promoviranje trajnostnih in družbeno odgovornih praks v logistiki (kot na primer promoviranje praks delitvene ekonomije in trajnostne mobilnosti) in za razlago in promocijo bolj zapletenih procesov v logistiki in proizvodnji. Na področju turizma je po naših ugotovitvah ključno potencialno področje za uporabo razlagalnih video vsebin povezano s trendom »zgodbarjenja« (torej ne promoviranja zgolj samih destinacij ampak predvsem njihovih zgodb) ter v promoviranju trajnosti, posebnosti in avtentičnosti posameznih destinacij in dogodkov in doživetij, ki jih tam ponujajo.


Trajanje projekta: do februarja do junija 2019

Sodelujoče študentke: Milena Kajba (FL UM), Kristinka Balažinec (FL UM), Vanja Pirš (FL UM), Anja Lukan (FT UM), Anja Govedič (FT UM) in Urška Franc (FT UM)

Pedagoška mentorja projekta: doc. dr. Sonja Mlaker Kač, FL UM, izr. prof. dr. Mitja Gorenak, FT UM

Mentor iz organizacije: dr. Tanja Sedej

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

slika prenos znanja