Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Odpiramo vrata prihodnosti: Slovesna predaja ključev nove stavbe Fakultete za logistiko

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je danes uradno prevzela ključe stavbe nekdanje Ekonomske šole v Celju, ki označuje pomemben korak v razvoju institucije in širjenju njenega vpliva v regiji.

Dekanica Fakultete za logistiko, prof. dr. Maja Fošner, je ob tej priložnosti izrazila velik ponos in veselje. “Poseben dan je to za našo fakulteto, saj ne predstavlja le novega začetka za Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru, ampak tudi nadaljevanje naše zaveze k razvoju globalne logistike,” je dejala. “Od vpisa prve generacije študentov leta 2005, smo dosegli visoke cilje, da logistiko kot znanstveno vedo umestimo v slovenski prostor. V vseh teh letih delovanja nam je to uspelo. S širitvijo logistike in naših laboratorijev, je prišel čas za spremembe. Čas za selitev v nove večje in modernejše prostore. Čeprav nas čaka še obdobje prenove in oblikovanja prostorov, je naš cilj jasen: ustvariti prostor, kjer bo znanje o logistiki razvijalo skupaj z inovacijami in napredkom. Obljubljamo, da se bo tukaj razvijalo novo logistično znanje, nove rešitve in dognanja, ki jih bomo dodajali v zakladnico svetovnega znanja. Veselimo se, da bomo ustvarili prostor, ki bo postal simbol znanja, sodelovanja in prihodnosti v logistiki.”

Prorektor za infrastrukturo Univerze v Mariboru, prof. dr. Miralem Hadžiselimović, je poudaril pomen izgradnje kolokacijskega tehnološko-inovacijskega centra za logistiko. “Veseli nas, da smo danes na slovesni predaji ključa, ki obeležuje začetek aktivnosti za izgradnjo kolokacijskega tehnološko inovacijskega centra za logistiko. To bo postal prostor, kjer bodo študenti raziskovalci in industrijski partnerji razvijali rešitve za izzive s področja sodobne logistike.

UM je največja raziskovalna organizacija v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, ki je žal podpovprečno razvita evropska regija. Za zmanjšanje razvojnega zaostanka regije je Univerza v Mariboru vzpostavila platformo Innovum, ki zagotavlja osrednjo infrastrukturo za podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter prenosu znanja in tehnologij v okolje. Evropska komisija je potrdila platformo in tako z direktnim financiranjem zagotovila sredstva. V okviru teh sredstev bodo podprte prioritetne investicije v raziskovalno in izobraževalno infrastrukturo več članic UM. Eden izmed teh je tudi izgradnja centra za logistiko v Celju.

To ni pomemben mejnik le za fakulteto, temveč za celotno Univerzo v Mariboru, ki s tem poudarja svojo zavezanost k razvoju in podpori lokalnih skupnosti. Z nudenjem prostora za napredne raziskave, sodelovanja med akademsko sfero in industrijo ter z izobraževanjem novih generacij logistov, bo center pomembno prispeval k povečanju konkurenčnosti in učinkovitosti slovenske logistike na globalni ravni.”

Župan Mestne občine Celje Matija Kovač, je izrazil zadovoljstvo nad prenosom lastništva stavbe na Univerzo v Mariboru in Fakulteto za logistiko: “vesel sem, da smo danes zbrani tu v stavbi, v kateri je bil pred še nekaj leti mladostni vrvež, in da smo ponovno skupaj na poti k temu, da se ta zvok vrne. Letos smo učinkovito zaključili pogovore o predaji lastništva stavbe in se UM in FL zahvaljujem in sem vesel te slovesnosti, s katero predajamo stavbo v last UM. Veselim se, da bo stavba kmalu zaživela v novi podobi, ki bo dopolnila podobo tega dela mesta. Veliko mi pomeni, da lahko v partnerstvu z UM in FL, zastavljen razvoj soseske tudi uresničujemo. S prihodom fakultete v mestno jedro zagotovo to prinaša eno posebno dodano vrednost mestu, študentsko populacijo, ki si jo v Celju vsekakor želimo in jo vidimo kot del razvoja Celja.