Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Obvestilo: Izvedba poletnega izpitnega obdobja

Spoštovane študentke in spoštovani študenti,

Na fakulteti smo aktivno spremljali novosti in informacije ter iskali rešitve, da bomo varno izpeljali izpitno obdobje, načrtovano od 8. junija do 10. julija 2020.

Obveščamo vas, da se bo večina razpisanih izpitnih rokov izvedla v predavalnicah fakultete, zato objavljamo aktualni varnostni protokol, ki ga je ob izvedbi potrebno upoštevati, vendar se ta do začetka izpitnega obdobja lahko še prilagodi glede na navodila pristojnega ministrstva.

Kot je ustaljena praksa bodo ure in predavalnice izpitov objavljene v AIPS-u, kjer bomo informacije o izvedbi posameznega izpita redno posodabljali. Posamezne izpitne roke bo predvidoma potrebno še prilagoditi (ura, prostor, razdelitev v skupine), ker bo izvedba odvisna glede na število prijavljenih študentov, zato vas prosimo, da vestno sledite informacijam glede izpitnih rokov v AIPS-u, informacijam poslanih po elektronski pošti in navodilom izvajalcev izpitov v Moodlu.

Za lažjo orientacijo, prilagamo tudi seznam, na kakšen način se bodo posamezni izpiti izvedli.

Želimo vam uspešno opravljanje študijskih obveznosti.