Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Napotki v zvezi s koronavirusom

Posodobljeno: 29. 6. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (29. 6. 2020)

Posodobljeno: 4. 6. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi v skladu z novimi ukrepi in sklepi Vlade RS ter posodobljenimi priporočili NIJZ in se nanašajo predvsem na uskladitve zaščitnih sredstev (maske več niso splošno obvezne, temveč se uporabljajo takrat, ko ni mogoče zagotavljati razdalje 1,5 m v javnih zaprtih prostorih). Hkrati je načrt dopolnjen tako, da je v primeru sprememb ukrepov/sklepov vlade, oz. navodil/smernic/priporočil ministrstva za zdravje ali NIJZ po posodobitvi tega Načrta, potrebno upoštevati te spremembe/akte/navodila.

V načrtu je še nekaj manjših dopolnitev, podrobnejši pregled je razviden v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (4. 6. 2020).pdf

 

Posodobljeno: 15. 5. 2020

Posodobljeni preventivni ukrepi v veljavi od 18. 5. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič dne 15. maja 2020 izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa.pdf

 

Posodobljeno: 24. 4. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi na podlagi spremenjenih navodil NIJZ in spremenjen zaščitni ukrep za delo v prostorih delodajalca – namesto uporabe zaščitnih rokavic je določeno redno razkuževanje rok.

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (24.4.2020).pdf

 

We would like to inform you that today the Rector of the University of Maribor prof. dr. Zdravko Kačič issued the updated Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus. The Plan is updated according to the current situation.

The Plan includes updated preventive measures based on the amended instructions of the Slovenian National Institute of Public Health (NIJZ) and the amended protective measure regarding the work at the premises of the employer – instead of wearing protective gloves it specifies disinfecting hands regularly.

Detailed instructions can be found in the attached updated Plan as well as on the website of the University of Maribor.

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (24.4.2020).pdf

 

Posodobljeno: 8. 4. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

V Načrtu so posodobljeni preventivni ukrepi na podlagi spremenjenih navodil NIJZ in odstranjena navodila v zvezi z organizacijo dela, ki niso več aktualna.

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (8.4.2020).pdf

 

We would like to inform you that today the Rector of the University of Maribor prof. dr. Zdravko Kačič issued the updated Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus. The Plan is updated according to the current situation.

The Plan includes updated preventive measures based on the amended instructions of the Slovenian National Institute of Public Health (NIJZ). Instructions regarding the organization of work that are no longer relevant have been removed.

Detailed instructions can be found in the attached updated Plan as well as on the website of the University of Maribor.

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (8 April 2020).pdf

 

Posodobljeno: 1. 4. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

Na podlagi Odloka Vlade Republike Slovenije o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 38/2020 z dne 29. 3. 2020) morajo zaposleni, ki še vedno opravljajo delo na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi, upoštevati dodatne ukrepe zaščite – uporabo zaščitnih sredstev pri delu.

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (1.4.2020).pdf

 

25. 3. 2020

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

Na podlagi še veljavnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev bo študij na daljavo trajal do preklica.

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

PRILOGA:

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (25.3.2020).pdf

 

We would like to inform you that the Rector of the University of Maribor prof. dr. Zdravko Kačič issued the updated Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus. The Plan is updated according to the current situation.

Based on the still applicable measures of the Government of the Republic of Slovenia and competent Ministries, the study process shall be organised online until further notice.

Detailed instructions can be found in the attached updated Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus as well as on the website of the University of Maribor.

Basic instructions for preventing an infection with the coronavirus are available on the webpages of the Slovenian National Institute of Public Health (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.​

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (25 March 2020)

 

13. 3. 2020
Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič izdal danes izdal posodobljen Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere. Za dopolnjevanje načrta in skrb za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa je bila dne 25. 2. 2020 imenovana posebna delovna skupina Univerze v Mariboru.

Na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se odreja delo na domu zaposlenim na UM, razen uslužbencem, ki so razporejeni na delovno dolžnost v zavodu, od 16. 3. 2020 do preklica. Vodstvo Univerze v Mariboru lahko določi prisotnost posameznih uslužbencev na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi, glede na potrebe delovnega procesa.

Skladno z Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/2020) Univerza v Mariboru pri vseh študijskih obveznostih prehaja na izvedbo študija na daljavo; ter vsa zbiranja ljudi na Univerzi v Mariboru se odpovedo.

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov​.

PRILOGA:
Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (13.3.2020).pdf

 

27. 2. 2020
V skladu z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa bomo na Fakulteti za logistiko izvedli naslenje ukrepe:

– popolnoma omejili vstop v 4. nadstropje, tako da bo vstop možen samo s službenimi karticami,
– sestanki s študenti v 4. nadstropju se ne izvajajo, govorilne ure potekajo izključno samo preko elektronske pošte,
– uradne ure v Študentskem referatu so možne samo preko elektronske pošte ali drugih komunikacijskih kanalov,
– izposoja v knjižnici je možna le s predhodnim elektronskim sporočilom na e-naslov knjiznica.fl@um.si, katere knjige si želite izposoditi in predvidoma kdaj boste prišli ponje, da vam jih pripravimo,
– Erasmus+ študenti na Fakulteto za logistiko lahko pridejo samo v izjemnih primerih ter se naj predhodno z elektronskim sporočilom dogovorijo bodisi z Erasmus+ koordinatorjem oz. z izvajalcem predmeta. Komunikacija z njimi naj bo prvenstveno preko elektronske pošte oz. drugih komunikacijskih kanalih.

Študenti naj se na predavanjih in vajah posedejo tako, da bo med njimi vsaj en stol prost ter da prvi sedejo v tretjo vrsto.

O nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali. Upajmo, da s skupnim prizadevanjem preprečimo širjenje okužbe!

 

Rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič je skladno z obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z dne 24. 2. 2020 izdal Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa.

Informacije so objavljene na: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3010

Objavljena so tudi  dopolnjena navodila (10.3. 2020) za ravnanje v času pojavljanja koronavirusa.