Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Nadaljevanje študija po prekinitvi – osebe brez statusa

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, oddajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve (v prilogi). Osebe, ki jim do zaključka študija manjka samo še diplomsko/magistrsko delo, ne oddajo Prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi, ampak za podaljšanje študentskih storitev pokličejo v Referat za študentske zadeve.

V primeru, kadar OSEBA BREZ STATUSA še nima opravljenih obveznosti, potrebnih za pristop k izpitu, se mu zaračunajo stroški po postavki “Izvedba predmeta z izpitom”.

Za vse obveznosti, ki jih morate kot oseba brez statusa opraviti v e-učilnici, vam bomo po izdaji sklepa komisije v e-učilnici omogočili dostop do željenega predmeta. Po izdaji sklepa se za dostop do predmeta v e-učilnici obrnite na izvajalca posameznega predmeta.

Novost v študijskem letu 2019/2020, je v skladu z veljavnim cenikom UM, plačilo Prispevka za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe brez statusa v višini 11,20€.