Fakulteta za logistiko, Celje - Mariborska cesta 7       |     info.fl@um.si      |     03 428 53 00

Iskanje po straneh Fakultete za logistiko
EN

Novice

Logisti so “vroča roba”

Od ustanovitve fakultete je spremljanje trga dela pomemben segment, ki pogosto usmerja tako posodobitve oziroma prilagoditve študijskih programov ali posameznih  učnih vsebin.

Kot edina specializirana fakulteta za področje logistike in oskrbovalnih verig v Sloveniji, smo orali ledino pri širjenju zavedanja o pomenu logistike in visoko izobraženem kadru.

Izjemno pozornost pa namenjamo tudi kompetencam diplomantom posameznega študijskega programa, da lahko trgu priskrbimo najboljše.

Zaposljivost diplomantov skozi leta

2005 - 2008
2008 - 2011
2011 - 2011
2022

V času gospodarske krize leta 2008 se je slovenska logistika znašla v hudi krizi. Kazali so se prvi indici, da so potrebne spremembe.

Slovenska podjetja, tako tista, ki jim je logistika primarna dejavnost kot tista, ki lahko z uspešnim upravljanjem interne logistike rastejo, so stopila na stran izboljšav.

V tem obdobju smo tudi na fakulteti pričeli s prvimi posodobitvami programov, kot posledica spremljanja dogajanja, prepoznanih potreb zaradi našega uspešnega sodelovanja s podjetij pa tudi akademskimi inštitucijami v tujini.

Nove svetovne razmere, ki jih je prinesla pandemija, pa tudi geopolitične nestabilnosti v svetu, so od logistov čez noč zahtevale nove prilagoditve in spremenjene modele poslovanja.

Pretekle izkušnje s kriznim upravljanjem so pokazale, da se je potrebno z izzivi soočiti takoj in se nanje hitrostno prilagoditi.

Ponovno smo priča razmahu novih tehnologij, digitalizaciji procesov,  ki omogočajo uspešno upravljanje kot tudi optimizacijo poslovanja.

Tudi nas so nove razmere prisilile, a hkrati motivirale, za pripravo skoraj popolnoma novih študijskih programov, ki glede na stopnjo študija zajemajo vse nujne komponenete za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc, za vstop na trg dela.

Zaposljivost danes

barometer

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je zaposljivost naših diplomantov vseh treh bolonjskih stopenj, izjemna.

Podatek namreč kaže, da je med 1720 diplomanti, med iskalci zaposlitev nekje 28 diplomantov.

In kakšne so plače logistov?

Po podatkih objavljenih na portalu transport&logistika v časniku Finance, so te krepko nad slovenskim povprečjem.

 

Za primerjavo: najvišjo povprečno plačo imajo praviloma v infromacijskih družbah. V Sap so imeli lani povprečno plačo 10.409 evrov, v Microsoftu 10.152 evrov, v farmacevtu Novartis Pharma Services pa 7.364 evra.

Povprečna plača v Sloveniji v letu 2020 je sicer dosegala 1.856 evra.

Vir: Finance, 1. december 2021; https://bit.ly/3uSR7OB

top logisti